Fond LOGIT

In by komunitnin

V roce 2014 se vedení společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech rozhodlo založit dobročinný Fond LOGIT při naší nadaci a to s cílem otevřít se vůči místní komunitě a umožnit místním neziskovým organizacím žádat o finanční prostředky na aktivity, které mají za cíl, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe.

 
Podpořeno celkem
0
projektů
rozděleno celkem
1011300
korun

Koncert sboru Egeria u příležitosti vernisáže v kostele v Horním Ročově.

Příklady podpořených projektů

Sdružení rodičů a přátel školy při l. ZŠ Podbořany, z.s. (20 000 Kč)
Dětské hřiště

Rozšíření dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech o zakoupení dalšího bezpečného a pro děti atraktivního herního prvku.  Hřiště je využíváno žáky ZŠ Husova i T.G. Masaryka i rodiči s malými dětmi, kteří mají do areálu hřiště o všední dny též přístup.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice (10 000 Kč)
Učení je hra

Příspěvek na pořízení populárně naučných knih a stolních her pro děti z výchovného ústavu v Buškovicích s cílem podnítit u nich rozvoj školních dovedností a zájem o vzdělávání zábavnou, nenásilnou formou.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek (20 000 Kč)
Světlo pro osmý div světa

Příspěvek na podporu oprav gotického kostela v Libyni, a to konkrétně na zajištění osvětlení obrovského vitrážového prosvětlenného stropu v hlavní lodi kostela, která bude v budoucnu sloužit jako unikátní muzeum vitráží.

O programu na podporu Podbořanska