Fond Chart Ferox

In by katkavalesova

Společnost Chart Ferox, a.s. se v roce 2017 rozhodla založit dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity zejména na Děčínsku a okolí.

V rámci hlavního programu fondu je podporována angažovanost jejich zaměstnanců v dobročinných aktivitách zaměřených na zlepšení kvality života dětí, mládeže a handicapovaných osob a speciálně pak aktivity podporující rozvoj jejich technických znalostí a dovedností.

Uzávěrka pro podání žádostí 15. října 2023!
Zaměstnanci společnosti Chart Ferox v ČR mají jedinečnou příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci či neformální občanskou iniciativu. Žádosti je možné podat do neděle 15. října 2023. Více informací najdete níže v sekci Program pro zaměstnance.
 
Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
466700
korun

Fond Chart Ferox dlouhodobě podporuje Mateřské centrum Bělásek v Děčíně.

Příklady podpořených projektů

Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. (15 000 Kč)
Zajištění materiálního vybavení pro tréninkovou a soutěžní činnost dívčích družstev klubu.

Mateřské centrum Sovička, z.s. (20 000 Kč)
Bezpečné hřiště

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boletice nad Labem (2 000 Kč)
Podpora ženského hasičského týmu a jím pořádaných požárních závodů.

Slunečnice, z.s. (15 000 Kč)
Zajištění sociálních služeb v zařízeních příjemce v roce 2018.

Program pro zaměstnance