Profesionalita a individuální přístup

Nabízíme kompletní servis od poradenství dárci při formulaci dárcovského záměru, přes vyřízení veškerých administrativních záležitostí, zajištění PR a publicity darovacímu aktu a podporovaným aktivitám až po dohled nad realizací projektů a zajišťování průběžné informovanosti dárce, včetně zajištění řádného vyúčtování a vyhodnocení podpořených projektů.

Synergický efekt a kontinuita

Jsme schopni zajistit synergický efekt darování tím, že propojíme síly více dárců při podpoře vybraných veřejně prospěšných projektů. Zajímavou nabídkou darování je i možnost poskytnutí permanentního daru nebo jeho části, která nebude nikdy utracena, a k vámi stanovenému účelu z ní budou využívány pouze každoroční výnosy. Tím lze zachovat kontinuitu daru a trvalou vzpomínku na vaši dobročinnost i v případě, že v budoucnu ukončíte své přispívání prostřednictvím nadace.

Transparentnost

Jsme transparentním nástrojem pro darování, pořádáme otevřená grantová kola, každoročně zveřejňujeme výroční zprávu, účtujeme v podvojném účetnictví, procházíme každoročním nezávislým auditem i dalšími kontrolami. Jsme spolutvůrcem a signatářem Etického kodexu nadací ČR a zakládajícím členem Fóra dárců – asociace českých nadací.

Znalost prostředí

Máme velmi dobrou znalost prostředí místního neziskového sektoru, ročně identifikujeme kolem dvou set nejrůznějších obecně prospěšných projektů, jsme připraveni poskytnout informace o prioritách a potřebách v jednotlivých oblastech veřejného sektoru a můžeme vám poradit, kam prostředky nasměrovat.

„Pro systematickou spolupráci s Komunitní nadací jsem se rozhodla zejména proto, že se domnívám, že dárcovství a podpora filantropie je důležitá věc. Každý by se měl v rámci svých možností podílet na realizaci užitečné a dobré věci. Díky úzké spolupráci s nadací a podporou konkrétních projektů mohu pomoci realizovat zajímavé aktivity v regionu, kde žiji a mít dobrý pocit z účelně vynaložených finančních prostředků.“

Andrea Bednářová, jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o.