„Jako firma, která působí na území Ústeckého kraje, nás rozhodně zajímají životy lidí kolem nás. Proto jsme se rozhodli před třemi lety pro založení vlastního fondu, pomocí něhož se snažíme podporovat zlepšování mezilidských a sousedských vztahů. Společenská odpovědnost je pro nás velice důležitá.“

Vlastimil Pavlíček, obchodní ředitel společnosti Air Products pro Českou republiku a Slovensko

Jsme důvěryhodným profesionálem v oblasti dárcovství

Typickými dárci naší komunitní nadace jsou místní firmy a jednotlivci. Těm se snažíme pomáhat rozvíjet především dárcovství založené na dlouhodobém a strategickém přístupu. Dárcovu dobročinnost pojímáme jako dlouhodobou investici zaměřenou např. na rozvoj jím vybrané neziskové organizace, podporu jeho blízkého tématu (kultura, zdraví, bezpečnost), případně na skupinu lidí, kterým chce cíleně pomáhat a zlepšovat jejich životní situaci, ať už se jedná o pomoc dětem z dětských domovů, lidem s nejrůznějšími druhy postižení, seniory a mnoho dalších.

Dárce, ať se jedná o firmu nebo jednotlivce, je zde v pozici investora, kdy spoluvytváří mechanismy správy a čerpání darovaných finančních prostředků, ovlivňuje cíl charitativních aktivit, sleduje efekt své dobročinnosti v dlouhodobém horizontu. Děje se tak za pomoci dárcovských fondů.

Strategický přístup k dárcovství uplatňovaný naší nadací je do jisté míry protipólem dobročinnosti, která je realizována jednorázově, ad hoc jako okamžitá, převážně emocionální, reakce na konkrétní žádost.