3. srpna 2023

Ústecká komunitní nadace a Zoo Ústí nad Labem otevírají novou éru spolupráce

Umožnit jednotlivcům i firmám na dvě kliknutí zaslat dar na podporu ústecké zoo. To je společný cíl Ústecké komunitní nadace a Zoo Ústí nad Labem, které podepsaly dohodu o spolupráci. Finanční prostředky zoo využije ke zlepšování podmínek chovaných druhů zvířat, zároveň k významnému vylepšování areálu a služeb pro návštěvníky.

Darovat prostředky lze přes portál Darujme.cz.


2. prosince 2021

Posledních 7 schodů již jen do konce roku

Na zpřístupnění šikmé věže přispělo dosud přes 50 dárců, kteří darovali téměř 1,2 milionu korun. Peníze Ústecká komunitní nadace vynaložila především na geodetické zaměření věže, odborné posudky, návrh požárně – bezpečnostního řešení a přípravu projektu, za kterým stojí renomovaná architektonická kancelář Huť architektury Martina Rajniše.

„Již pouze do konce letošního roku mají dárci jedinečnou možnost pořídit si některý ze 7 schodů, kterým bychom dosáhli na kulaté číslo 50 prodaných schodů. Každý z majitelů schodů, který přispěje částkou 25 000 korun, se může těšit na certifikát podepsaný architektem Martinem Rajnišem a jeho publikaci. Od začátku nového roku bude prodej schodů pozastaven do doby, než bude spuštěna konečná sbírka na rekonstrukci,“ uvedla Kateřina Valešová.15. srpna 2019

Nadace dokončila projekt na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

Ústecká komunitní nadace kompletně dokončila projekt na opětovné zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. K předložené architektonické studii nemají připomínky hasiči ani památkáři. Stavbu nového venkovního schodiště z architektonické dílny Martina Rajniše zatím zbrzdí schvalování nového územního plánu města Ústí nad Labem.

Společně s přípravnou fází projektu uzavřela Ústecká komunitní nadace také první kolo sbírky, jejíž výtěžek činí úctyhodných 594.050 korun. „Svůj“ schod za příspěvek v minimální výši 25.000 korun si pořídilo 25 přispěvatelů. Mezi dárci jsou lidé zvučných jmen například litoměřické biskup mons. Jan Baxant nebo bývalý primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič.

15. srpna 2018

Nadace spustila veřejnou sbírku na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

Symbolicky na svátek Marie, Ústecká komunitní nadace spustila veřejnou sbírku na znovuzpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. Umožnilo jí to rozdělení celého záměru do dvou částí a to renovace stávajících prostor věže a stavbu samotné moderní přístavby, která nahrazuje původní schodiště. Veřejná sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou vnitřku gotické věže. Dle sestaveného rozpočtu se náklady budou pohybovat mezi 2,5 až 3 mil. korun. Lidé, kteří chtějí přispět, mohou poslat například dárcovskou smsku ve tvaru DMS SIKMAVEZ na telefonní číslo 87 777, zaslat finanční obnos na číslo účtu sbírky 1359967028/5500 či si „zakoupit“ schod ve výši 25 000 Kč. Veškeré informace najdou zájemci na stránkách www.komunitninadace.cz/sikmavez. Stavba moderní přístavby, která ještě na konečné schválení čeká, bude následovat. Autorem obou studií je známý architekt Martin Rajniš a jeho architektonická kancelář.

Kontakt pro média

Mgr. Kateřina Valešová 
ředitelka nadace

tel. 731 474 577
m. 604 828 302
email. katka@komunitninadace.cz