15. srpna 2019

Nadace dokončila projekt na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

Ústecká komunitní nadace kompletně dokončila projekt na opětovné zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. K předložené architektonické studii nemají připomínky hasiči ani památkáři. Stavbu nového venkovního schodiště z architektonické dílny Martina Rajniše zatím zbrzdí schvalování nového územního plánu města Ústí nad Labem.

Společně s přípravnou fází projektu uzavřela Ústecká komunitní nadace také první kolo sbírky, jejíž výtěžek činí úctyhodných 594.050 korun. „Svůj“ schod za příspěvek v minimální výši 25.000 korun si pořídilo 25 přispěvatelů. Mezi dárci jsou lidé zvučných jmen například litoměřické biskup mons. Jan Baxant nebo bývalý primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič.

15. srpna 2018

Nadace spustila veřejnou sbírku na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

Symbolicky na svátek Marie, Ústecká komunitní nadace spustila veřejnou sbírku na znovuzpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. Umožnilo jí to rozdělení celého záměru do dvou částí a to renovace stávajících prostor věže a stavbu samotné moderní přístavby, která nahrazuje původní schodiště. Veřejná sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou vnitřku gotické věže. Dle sestaveného rozpočtu se náklady budou pohybovat mezi 2,5 až 3 mil. korun. Lidé, kteří chtějí přispět, mohou poslat například dárcovskou smsku ve tvaru DMS SIKMAVEZ na telefonní číslo 87 777, zaslat finanční obnos na číslo účtu sbírky 1359967028/5500 či si „zakoupit“ schod ve výši 25 000 Kč. Veškeré informace najdou zájemci na stránkách www.komunitninadace.cz/sikmavez. Stavba moderní přístavby, která ještě na konečné schválení čeká, bude následovat. Autorem obou studií je známý architekt Martin Rajniš a jeho architektonická kancelář.

Kontakt pro média

Mgr. Kateřina Valešová
ředitelka nadace

tel. 731 474 577
m. 604 828 302
email. katka@komunitninadace.cz