E-bulletin slouží stávajícím a potenciálním dárcům i dalším příznivcům nadace jako jeden ze zdrojů informací o aktuálních nadačních činnostech a projektech. Bulletin vychází vždy čtvrtletně (vždy ke konci kvartálu) a je zasílán v elektronické podobě na emailovou adresu. Pokud si přejete zasílat pravidelně e-bulletin na vaši emailovou adresu kontaktujte nás na emailu: katka(a)komunitninadace.cz

E-bulletin 2/16

 • jaký byl letošní V. dobročinný golfový turnaj;
 • návrh na nové schodiště k šikmé věži je hotový;
 • rozdělovali jsme přes půl milionu korun na stipendia v rámci Stipendijního fondu Renesance a Fondu ARMEX;
 • podporu získali i mladí lidé na Litoměřicku díky Fondu HENNLICH;
 • první ročník soutěže Technowizz, která měla za úkol podpořit technicky nadané studenty, vyhráli studenti Střední školy AGC v Teplicích;
 • společnosti CENTROPOL ENERGY a.s. a Air Products spol. s r.o. získaly prestižní ocenění za své dobročinné aktivity a jejich prezentaci. Gratulujeme!

E-bulletin 1/16

 • jaké změny se udály v nejvyšších orgánech nadace;
 • informace o vývoji dárcovství v ČR;
 • pustili jsme se do projektu zpřístupnění šikmé věže kostela, co je již hotové a co nás ještě čeká;
 • zájem o podporu z Fondu LOGIT pro Podbořansko stále roste;
 • kalendář benefičních akcí v letošním roce;
 • díky našim dárcům se podařilo rozdělit přes půl milionu korun na projekty, které přispívají k budování kvalitních mezilidských vztahů;
 • na stipendia studentům, kteří chtějí vycestovat do zahraničí uvolnil Stipendijní fond Renesance rekordních 400 000 Kč.