Výroční zpráva 2020

In Novinky by katkavalesova

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi vám představit výroční zprávu Ústecké komunitní nadace, která má na obálce uveden rok 2020. Rok, který se nám všem vryje do paměti a stane se jedním
z přelomových okamžiků 21. století s podtitulem pandemie COVID – 19. Jaký to byl rok pro nás v nadaci, koho jsme podpořili a kdo stál při nás. To vše se dočtete v naší výroční zprávě, kterou najdete zde.