Ačkoliv byl rok 2020 specifický a dlouho jsme nevěděli, zda se marathon poběží, podařilo se nám dát dohromady tým 35 statečných dobroběžcům, kteří nejenom že uběhli Marathon, ale přispěli i částkou 96 000 Kč na naši činnost.

V roce 2020, který nese dovětek covidový, jsme reagovali na vzniklou situaci a pomáhali jsme podpořeným neziskovým organizacím se změnami využití darovaných prostředků. Zvýšenou pozornost jsme věnovali pomoci v rámci on-line výuky. Podařilo se nám zajistit pro děti desítky notebooků a další výpočetní techniky, aby se mohly i nadále vzdělávat společně se svými kamarády.

Všem dobroběžcům velice děkujeme za podporu i v takto složitém roce.