Letních 28 stupňů a sluníčko. Takové počasí panovalo ve středu 21. května 2014 na hřišti Golf Janov, České Švýcarsko. Obhajovat vítězství z minulého roku přijel Petr Janouch, známý komentátor NBA, pozvání přijali i zástupci Americké ambasády či profesionální hráč čecho-kanaďan John Horsky. Absolutním vítězem III. dobročinného golfového turnaje se stal pan Jiří Renner.

Výtěžek turnaje výši 84 700 Kč byl použit na podporu projektů místních neziskových organizací, které se snaží přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Výtěžek z turnaje: 84 700 Kč

Partneři turnaje: CDL SYSTEM a.s., MIBCON a.s. a NYYLO a.s.

Foto: Pavel Matoušek