Po vydařených šesti ročnících benefičních večeří, jsme si dovolili pozvat dámu, která je významnou sběratelkou a mecenáškou umění. Ta se rozhodla po únoru 1948 emigrovat. V emigraci se seznámila se svým budoucím manželem Janem Mládkem, se kterým v roce odcestovala do Washingtonu v USA. Po letech v exilu se vrátila po roce 1989 do Československa. Následně zde založila Nadaci Jana a Medy Mládkových a rozhodla se k rekonstrukci Sovových mlýnů – Musea Kampy. Zde také umístila svou uměleckou sbírku, kterou darovala Hlavnímu městu Praha.
Naše pozvání na benefiční večeři přijala paní Dr. Meda Marie Mládková.

Výtěžek z benefiční večeře: 172 500 Kč (nejvyšší přijatý dar 35 500 Kč)

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s., Muzeum města Ústí nad Labem a restaurace Kovárna hrad Střekov

Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.

Foto: Jiří Mikula