Na letošní benefiční večeři přijal pozvání významný český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO. Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony a může jít jen o vzácné jevy, které se pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.
Naše pozvání na benefiční večeři přijal mimo jiné členem výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos pan Jiří Grygar.

Výtěžek z benefiční večeře: 140 000 Kč (nejvyšší přijatý dar 40 000 Kč)

Partneři večeře: CENTROPOL ENERGY, a.s. a Státní zámek Velké Březno
Za podporu, pomoc a užitečné rady děkujeme panu Ladislavu Špačkovi.
Foto: Zdeněk Kompert