Pomoc obcím na Lounsku pokračuje

In Novinky by katkavalesova

Vážení dárci,
v prvé řadě mi dovolte vám poděkovat za vaši pomoc lidem v obcích na Lounsku postižených tornádem. Zejména na obnově obce Stebno usilovně pracujeme jak naše Ústecká komunitní nadace, tak samospráva a neziskové organizace jako Člověk v tísni, místní Okrašlovací spolek Stebno 2020, Nadace Proměny a spousty dobrovolníků.
Zde je pár informací ke sbírce a jak jsme s vámi svěřenými prostředky naložili…
s úctou
Katka ValešováProstředky byly zatím poukázány…
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kryry… 46 880 Kč, pořízení nového vybavení (stan, motorová pila, hadice)
pomoc čtyřem zasaženým rodinám ve Stebně… 65 384 Kč, nákup stavebního materiálu
prostředky ve výši cca. 100 000 Kč jsou připraveny na další adresnou pomoc místním lidem.
Prostředky konkrétním rodinám rozdělujeme velmi obezřetně ve spolupráci s dalšími partnery a s přihlédnutím k množství dostupných finančních zdrojů.

Zbývající prostředky půjdou na obnovu návsi a parku ve Stebně, které je jediným místem v obci, kde se lidé potkávají, pořádají kulturní akce a nově budou moct využívat opraveného dětského hřiště.
Fotografie ze slavnostního otevření dětského hřiště ve Stebně najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/ustecka.komunitninadace.