Zpřístupnit šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem a umožnit tak návštěvu této unikátní stavby není věc nová. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, již v roce 2010 v reportáži Toulavé kamery o šikmé věži hovoří o tom, že se vážně uvažuje o jejím zpřístupnění. Nicméně až do roku 2015 se příliš nedařilo překonat mnohá úskalí.

Teprve ve chvíli, kdy naše nadace jako největší soukromá nadace v Ústeckém kraji, na sebe vzala roli investora celé této akce a zároveň i roli subjektu, který zastřešuje a koordinuje činnosti dalších partnerských organizací, které o opětovné zpřístupnění šikmé věže řadu let usilují, se pomyslné ledy pohnuly. Nyní jsme přesvědčeni, že došlo k vytvoření vyváženého partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru, které dává příslib úspěšnému dokončení celého projektu.

Příběh šikmé věže kostela

Historie

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války, po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Tehdy to vypadlo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže.

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou před podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna. Po bombardování pak staticky zajišťoval stavbu slavný konstruktér Bedřich Hacar, který je například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.

Budoucnost

Nový přístup do šikmé věže navrhnul známý architekt Martin Rajniš a jeho architektonická kancelář. Do výšky 12 metrů by se měla vypínat hranolovitá schodišťová věž, která nahrazuje původní schodiště. Tato konstrukce je zvenku kryta pevnými dřevěnými žaluziemi, které chrání konstrukci proti vlivu povětrnosti.
Věž se hlásí k tradičně užívanému tvarosloví. Svým prostým tvarem jasně demonstruje svůj vztah k hlavní věži kostela – navrhovaná věž je profánního obslužného charakteru. Svou lehkou vzdušnou konstrukcí dává vyniknout hlavnímu – hmotě kostela.

Mediální ohlasy

28. července 2016 – Česká televize – Události ČT 1 a ČT 24
Nejšikmější věž kostela bude mít schody

15. března 2016 – Česká televize – ČT 24 regiony
Šikmá věž v Pise? Ale kdeže. V Ústí nad Labem!

6. ledna 2016 – iDNES.cz
Šikmou věž kostela v Ústí zavřenou od války zpřístupní nové schodiště

6. ledna 2016 – Novinky.cz
Ústecká kostelní věž je čtvrtá nejšikmější v Evropě. Má se otevřít turistům

28. března 2010 – Česká televize – Toulavá kamera
Šikmá věž v Ústí nad Labem

Harmonogram a rozpočet

Celkové náklady: 4 až 4,5 mil. korun

Termín dokončení: Rok 2018, kdy bude výročí 700 let od první písemné založení ústecké farnosti, 25 let od založení naší nadace a 100 let od konce I. světové války.

I. fáze (leden až květen 2016)

  • Geodetické zaměření stavby speciálním zařízením v podobě 3D scaneru společností Gefos
  • Zpracování architektonické studie architektem Martinem Rajnišem a jeho kolegy z Huť architektury Martin Rajniš

Náklady: 234 740 Kč

II. fáze (červen 2016 až leden 2018)

  • Zajištění potřebné dokumentace pro územní a stavební povolení

Odhadované náklady: 200 000 Kč

III. fáze (rok 2018)
Stavební práce

Chci poskytnout dar

V případě, že jste se rozhodli poskytnout dar na zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem a spojit síly s dalšími dárci, postupujte prosím následovně:

  • Udělejte si alespoň základní představu o výši daru, který jste ochotni poskytnout. Ti z vás, kteří poskytnou svůj příspěvek v minimální výši 25 000 Kč budou uvedeni na jednotlivých schodech vedoucích do věže. Pozor schodů je omezené množství!
  • Kontaktujte manažerku pro vztah s dárci, která s Vámi dojedná veškeré podrobnosti a připraví Vám darovací smlouvu.

Na počátku roku 2018 bude také spuštěna veřejná sbírka umožňující využívat nejrůznější způsoby poskytnutí daru, ať už se rozhodnete projekt podpřit symbolickou částkou nebo budete chtít “svůj” schod. Dar budete moct zaslat například přes platební bránu či pomocí DMS. Veškeré potřebné informace najdete na této stránce.