“Projekt je realizován Ústeckou komunitní nadací v rámci programu Global Challenges Local Solutions, za podpory Akademie pro rozvoj filantropie v Polsku”

Řešení místních problémů ve světle globálních výzev

“Hlad, chudoba, klimatické změny, nedostatek pitné vody a mnoho dalších témat, o kterých si mnohdy myslíte, že se nás netýkají. Měli bychom si být ale vědomi, že globální problémy mají často místní příčiny. A proto, jednejme dříve než nám přerostou přes hlavu.”

Hledáme proto dobré nápady, které se snaží zlepšovat místní podmínky v návaznosti na místní priority, a zároveň tím přispívají k řešení globálních výzev.

Lidi s dobrými nápady chceme propojit s místními dárci a nejlepší z nich finančně podpořit a nabídnout odbornou pomoc. To vše se odehraje v rámci čtyř večerů s názvem “Burza dobrých nápadů”. Každý večer bude věnován jednomu ze čtyř vybraných témat udržitelného rozvoje…

Témata udržitelného rozvoje jsou výsledkem několikaletého procesu vyjednávání na půdě OSN. Ve své podobě byly schváleny na summitu OSN v roce 2015 jako klíčové cíle rozvoje na dalších 15 let, tedy do roku 2030. Jak je to přesně myšleno, najdete na tomto odkazu.