Dárcovský program

Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí. Za tímto účelem každoročně pořádáme benefiční večeře, dobročinné golfové turnaje či se spolupodílíme na Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem a spravujeme dárcovské fondy.

Grantový program

Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným. Každoročně podpoříme přes 100 projektů v celkové částce okolo 3 mil. korun.

Podpora neziskového sektoru

Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech. Každoročně připravujeme putovní výstavu projektů realizovaných za podpory naší nadace a nebo jsme formou konzultací pomáháme neziskovým organizacím s přípravou jejich žádostí o finanční prostředky.

Program Dialog

Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit. S tímto cílem se podílíme na činnosti Asociace komunitních nadací v ČR či Fóra dárců, které je celorepublikovým sdružením zastřešující dárce v České republice. V roce 2016 jsme také převzali záštitu nad přípravou Znovuzpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.