Nadace a současná krize

In Novinky by katkavalesova

Když z médií v souvislosti se šířením koronaviru poprvé zaznělo slovní spojení komunitní přenos, trochu v nás zatrnulo. Následovalo omezení/zákaz společného setkávání….
Jenže právě setkávání, poznávání potřeb toho druhého, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů, ze kterých následně vzejde společný nápad/aktivita, je to, co se ve Vás snažíme iniciovat a následně prostřednictvím našich dárců podporovat. Celé by se to dalo klidně nazvat – pozitivní komunitní přenos.

Teď je všechno jinak a těžší, ale na příkladu spontánní vlny, nazvěme ji třeba „Česko šije roušky“, se jasně ukazuje, jakou pozitivní sílu občanský sektor ve svých komunitách má. A pro nás je to impulz, abychom pokračovali v podpoře aktivizace místních občanů a angažovanosti občanských iniciativ ve veřejném životě, a zároveň se zasazovali o rozvoj místní filantropie, tak jako doposud. A tak se snažíme být tím, kdo předává informace o možnostech spolupráce při výrobě roušek a desinfekcí, aktuálně dostupných finančních zdrojích a legislativních změnách, které se dotýkají neziskových organizací. Ve spolupráci se společností Armex jsme vyhlásili program na podporu dětí, aby až se vrátí naplno v září do školy, měly ty nejlepší podmínky pro nový start a chystáme i další výzvy.

Věříme, že společně tuto krizi zvládneme.
tým Ústecké komunitní nadace