Mimo výše uvedená témata jsme na základě dohod s dárci prostředků podpořili dalších 57 projektů v celkové výši 560 300 Kč.

AKB GYM Bílina, z. s. (5 000 Kč)
Vybavení klubu – nové potisky na trička s logem AGC.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Arkadie, o.p.s. (5 000 Kč)
Dovybavení textilní chráněné dílny.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

ARTCZECH.COM o. s. (10 000 Kč)
Zajištění 6. ročníku akce Dřevosochání – sochaři Děčínu, která se uskuteční v rámci slavností města Děčín.
podpořil Fond RYKO

Atletika Litvínov, z. s. (11 250 Kč)
Podpora atletiky dětí a mládeže v roce 2019.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p. s. (5 000 Kč)
Zajištění běžeckých závodů, medaile, diplomy.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Běžím s Majklem, z. s. (10 000 Kč)
Zajištění 9. ročníku běžeckého závodu Memoriál Michala Pětroše.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

BOX KLUB Česká Kamenice, z. s. (10 000 Kč)
Zajištění opravy boxerského ringu v České Kamenici.
podpořil Fond Chart Ferox

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (20 000 Kč)
Vybavení a zajištění aktivizačních programů pro zaměstnance a klienty centra.
podpořil Fond Chart Ferox

Česká federace dámy, z. s. (5 000 Kč)
Uspořádání turnajů v dámě.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Dámský házenkářský klub Baník Most z.s. (15 000 Kč)
Letní příprava dorostenek v roce 2019.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Dámský házenkářský klub Baník Most z. s. (10 000 Kč)
Zajištění dopravy dětí z MŠ v Mostě do sportovní haly.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace (30 000 Kč)
Zajištění zájmové činnosti dětí z dětského domova v Tuchlově v roce 2019.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

DIApozitiv, z. s. (5 000 Kč)
Zajištění provozu spolku DIApozitiv, z. s.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace (5 000 Kč)
Finanční výpomoc při nákupu dvou pečovatelských setů (lůžko + noční stolek).
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fajn aerobic Děčín, z. s. (10 000 Kč)
Pořízení cvičebních pomůcek a úhrada nákladů spojených se soutěžemi.
podpořil Fond RYKO

FK Bílina, z. s. (5 000 Kč)
Realizace doprovodných sportovních akcí a nákup vybavení pro členy oddílu.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

FK Duchcov, z. s. (5 000 Kč)
Nákup sportovních potřeb a oblečení pro mládež.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fotbal klub Bynovec, z. s. (20 000 Kč)
Pořízení travního traktoru pro potřeby fotbalového klubu, nákup nových míčů a dresů.
podpořil Fond RYKO

Fotbalový klub Hostomice, z. s. (5 000 Kč)
Nákup fotbalových pomůcek – založení nových kategorií.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fousek, z. s. (5 000 Kč)
Nákup kvalitních granulí značky Acana pro útulek, který se zabývá opuštěnými a týranými zvířaty v Ústeckém kraji.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

FRI.DA studio tance a pohybu z. s. (10 000 Kč)
Zajištění kostýmů a propagačního materiálu na představení a dopravu dětí mimo Děčín.
podpořil Fond RYKO

Hana Ježková (5 000 Kč)
Pořízení kvalitnější aparatury – ozvučení pro rockový sbor Melodica.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

HC Děčín z.s. (10 000 Kč)
Pořízení tréninkových pomůcek pro děti a mládež z klubu HC Děčín.
podpořil Fond RYKO

Jílovská Sovička, z. s. (20 000 Kč)
Zajištění edukačních a motorických pomůcek pro nejmenší děti.
podpořil Fond Chart Ferox

Junák – český skaut, středisko Mafeking Brno, z. s. (10 000 Kč)
Dovybavení nové klubovny pro družiny brněnských skautů.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Junák – český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s. (15 000 Kč)
Pořízení velkých osmibokých stanů pro děti ze skautského střediska Sojčáci Děčín.
podpořil Fond RYKO

Klub KL Sport Teplice, z. s. (5 000 Kč)
Pronájem plavecké haly a nákup plaveckých pomůcek a sportovního oblečení.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. (25 000 Kč)
Zajištění potřebného materiálního vybavení a pomůcek pro rodiny s dětmi trpícími cystickou fibrózou.
podpořil Fond Chart Ferox

Malá Paříž, z. s. (7 500 Kč)
Náklady na ubytování umělců vystupujících na hudebních minifestivalech v teplickém zahradním altánu.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Marcel Cibula (10 000 Kč)
Rock fest Růžová – rok 2020.
podpořil Fond RYKO

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p. o. (5 000 Kč)
Vybavení školy moderními pomůckami.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Mateřské centrum Bělásek, z. s. (15 000 Kč)
Podpora činnosti mateřského centra Bělásek v roce 2019.
podpořil Fond Chart Ferox

MŠ Hrobčice, p. o. (5 000 Kč)
Nákup pomůcek pro kolektivní výuku dětí.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

MŠ Chomutov, příspěvková organizace (5 000 Kč)
Rekonstrukce zahrady v prostorách MŠ Pohádka.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

MY Litvínov, z. s. (11 250 Kč)
Dokončení Šalupy na Novém Záluží.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Nadační fond E. Votočka na fakultě chemické technologie (15 000 Kč)
Ocenění studentských prací prezentovaných na Studentské vědecké konferenci.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Obec Světec (5 000 Kč)
Realizace kulturních akcí pořádaných obcí – rozsvícení vánočního stromu, vánoční koncert.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice (5 000 Kč)
Nákup jednotných triček a kostýmů maskotů určených na akci spolku.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Rákosníček Děčín, z. s. (15 000 Kč)
Podpora činnosti mateřského centra Rákosníček Děčín v roce 2019.
podpořil Fond Chart Ferox

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže (10 000 Kč)
Zajištění provozních nákladů příjemce v roce 2019.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Severočeská biatlonová akademie, z. s. (5 000 Kč)
Nákup materiálu a pomůcek pro děti a mládež na zimní sezonu 2019/2020.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem (5 000 Kč)
Zajištění 21. ročníku soutěže osob se zdravotním postižením.
podpořil Fond Chart Ferox

SK Březiny, z. s. (5 000 Kč)
Nákup sportovního vybavení pro malé fotbalisty.
podpořil Fond NYYLO

SK Viktorie Ledvice,z. s. (5 000 Kč)
Údržba travnaté plochy hřiště.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Skutky naděje z. s. (5 000 Kč)
Podpora charitativní akce Běh naděje, konané dne 2. 6. 2019 v Duchcově.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Slunečnice, z. s. (15 000 Kč)
Zajištění sociálních služeb v zařízeních příjemce v roce 2019.
podpořil Fond Chart Ferox

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Děčín, p. o. (6 000 Kč)
Zajištění činností pro rozvoj jemné motoriky a komunikačních dovedností dětí s různými stupni postižení.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Sportovní klub Městské policie Duchcov, z. s. – oddíl boxu (5 000 Kč)
Podpora a zkvalitnění systematické celoroční přípravy klubu v roce 2019.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Tělocvičná jednota Sokol Maxičky (10 000 Kč)
Pořízení kostýmů pro mažoretky Daisy Děčín.
podpořil Fond RYKO

Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha (4 300 Kč)
Zajištění účasti volejbalového družstva žen TJ Sokol Nusle v krajské soutěži.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Tělovýchovná jednota Sokol Křesín, z. s. (5 000 Kč)
Nákup sportovního a technického vybavení pro fotbalový klub.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

TJ ČSAD Libouchec, z. s. (15 000 Kč)
Zajištění tréninkových pomůcek a uhrazení zimní sezony v hale.
podpořil Fond Chart Ferox

TJ Lokomotiva Teplice, z. s. (5 000 Kč)
Finanční podpora účasti na turnajích v roce 2019.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

TJ Spartak Boletice n. L., z. s. (20 000 Kč)
Pořízení sad dresů pro děti a mládež fotbalového klubu TJ Spartak Boletice.
podpořil Fond RYKO

Lenka V. (25 000 Kč)
Pořízení speciálního sportovního kočárku pro handicapovaného syna příjemkyně.
podpořil Fond Chart Ferox

Vtelno žije, z. s. (15 000 Kč)
Vtelno žije v roce 2019.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Základní škola J. Pešaty Duchcov (5 000 Kč)
Nákup herního prvku (houpačky) na školní zahradu.
podpořil Fond AGC Automotive Czech