Pavel A. (10 000 Kč)
Příspěvek na rekvalifikační kurz Sanitář včetně příspěvku na dopravu.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Asociace středoškolských klubů České republiky z. s. (31 000 Kč)
Technické vzdělávání mládeže středoškolského klubu
Podpora přípravy učňovské mládeže z ústecké Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, a to formou realizace odborných soutěží.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19028 Sluníčka (8 000 Kč)
Ekoden
Cílem projektu je děti seznámit s alternativními zdroji energie, třídění a ekologie.
podpořil Fond HENNLICH

Nikola B. (10 200 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky, pobytové akce, výlety a exkurze pořádané základní školou včetně zaplacení obědů.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Patrik B. (7 500 Kč)
Zajištění volnočasových aktivit.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Barbora Beranová (8 000 Kč)
LITOMĚŘICKÉ BLEŠÍ TRHY 2019
Bleší trhy na Kostelním náměstí přinášejí možnost dát nepotřebným věcem nový život, potkat se s kamarády, známými, poznat nové lidi.
podpořil Fond HENNLICH

Ladislav Bleha (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu zpracovaného zadání tématu ve 3. ročníku soutěže Technowizz.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Josef D. (8 900 Kč)
Příspěvek na pořízení řidičského oprávnění.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (7 900 Kč)
Příroda jsme i my!
V projektu umožníme klientům Diakonie ČCE – dospělým lidem převážně s mentálním postižením – poznat lépe přírodu, a to díky dvěma krátkým víkendovým pobytům.
podpořil Fond HENNLICH

Nikola Grzybowska (8 000 Kč)
Bez obalu o udržitelném rozvoji a globální zodpovědnosti
Podstatou projektu je využít inovativních vzdělávacích technik, které pomohou získat dětem rozhled v tématu udržitelného rozvoje a zkušenosti s globální zodpovědností.
podpořil Fond HENNLICH

Gymnázium Josefa Jungmanna – Martina Valešová (8 000 Kč)
Menšiny mezi námi
Cílem projektu je seznámit veřejnost se životem a kulturou menšin žijících v našem okolí. Výsledkem by měla být větší míra tolerance v naší společnosti.
podpořil Fond HENNLICH

Gymnázium Josefa Jungmanna – Matouš Bělohlávek (8 000 Kč)
Litoměřická debatní liga – 2. ročník
Litoměřická debatní liga je soutěží v debatování mezi družstvy žáků základních škol litoměřického “okresu”. Cílem projektu je aktivizovat žáky, aby sledovali veřejný prostor a nebáli se do něj vstupovat. podpořil Fond HENNLICH

Šárka Hlaváčková (8 000 Kč)
SAVE-SKATE IV. – Festival na podporu skateparku v Litoměřicích
SAVE SKATE IV. je jednodenní sportovně-kulturní akce na podporu skateparku v areálu Střeleckého ostrova v Litoměřicích.
podpořil Fond HENNLICH

Adriana Holanová (25 000 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music pro školní rok 2018/2019.
podpořil Otevřený grantový fond

Adriana Holanová (88 733 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music pro školní rok 2019/2020.
podpořil Otevřený grantový fond

Institut technického vzdělávání, z. u. (8 000 Kč)
Meteoserver
Cílem projektu je návrh a realizace “Mini serveru” pro shromažďování dat o průběhu počasí v Litoměřicích a jejich zálohování z realizovaného projektu Meteostanice.
podpořil Fond HENNLICH

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice (8 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého ve stolním tenisu mládeže
7. ročník Memoriálu Míry Vostrého se hraje na počest dlouholetého trenéra mládeže a funkcionáře, který se podílel na výchově několika generací stolních tenistů v Litoměřicích.
podpořil Fond HENNLICH

Adam Křemeček (8 000 Kč)
Tenisový kemp pro děti a mládež
Cílem tohoto projektu je uspořádání letního tenisového soustředění pro děti a mládež z Litoměřic a okolí.
podpořil Fond HENNLICH

Alban M. (10 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení poplatků za školní aktivity.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Arlinde M. (10 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení poplatků za školní aktivity.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Hana M. (10 000 Kč)
Příspěvek na lyžařský výcvik.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Jan Martinovský (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu zpracovaného zadání tématu ve 3. ročníku soutěže Technowizz.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Petra Mazancová (12 000 Kč)
Podpora vzdělávání v oboru facilitativního mentoringu.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Regina Müllerová (8 000 Kč)
Věda pro děti na GJJ
V rámci tohoto projektu se děti z okolních škol (od 5 let) ve skupinkách seznámí s vědou a jejími zákonitostmi. Vyzkouší si spoustu zajímavých pokusů a odhalí tajemství složení látek kolem nich.
podpořil Fond HENNLICH

Tereza Opočenská (8 000 Kč)
Léto všem dětem
“Léto všem dětem” je projekt zaměřený na podporu smysluplného a plnohodnotného prožití letních prázdnin dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí.
podpořil Fond HENNLICH

Tereza Osičková (4 500 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru matematiky profesora Hejného.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

David P. (8 900 Kč)
Příspěvek na školní potřeby a volnočasové aktivity v rámci školy a družiny.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Kateřina P. (10 000 Kč)
Zajištění potřebných pomůcek pro studium.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

pULec – První ústecké environmentální centrum z. s. (18 000 Kč)
Moderní přístupy environmentálního vzdělávání Příspěvek ústeckému environmentálnímu centru na zajištění pásma seminářů pro pedagogy z Ústecka, Děčínska a Teplicka.
podpořil Otevřený grantový fond

Angelina S. (10 000 Kč)
Zajištění individuálního kurzu českého jazyka.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Iva S. (12 000 Kč)
Příspěvek k rozvoji vzdělanosti postižené dcery příjemkyně Natálie.
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Richard S. (7 500 Kč)
Pořízení učebnic a dalších studijních materiálů.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Sandra S. z okresu Ústí nad Labem (15 000 Kč)
Nákup pomůcek pro rozvoj komunikačních dovedností.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Lenka Slapničková (1 350 Kč)
Příspěvek na pokrytí nákladů spojených s účastí na odborné konferenci „Laboratorní rozhledy – věda, škola, praxe“ v Karlových Varech.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

SPŠ technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, p. o. (30 000 Kč)
Pořízení vybavení vítězné školy ve 3. ročníku soutěže Technowizz.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. (14 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku na škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p. o. (4 750 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku na škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Kateřina Szaffnerová (6 200 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru waldorfské pedagogiky s cílem jeho využití při výuce na základní škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Anežka Š. (12 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení nákladů na dojíždění do školy.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Matěj Šeda (8 000 Kč)
Pumtruck – celoroční zábava na kolech pro děti a mládež
Cílem projektu je zpřístupnit pumtruck dětské veřejnosti po celý rok.
podpořil Fond HENNLICH

Lucie Štorkánová (4 000 Kč)
Litoměřické stopy
Cílem projektu Litoměřické stopy je nabídnout především rodinám s dětmi zajímavou prázdninovou aktivitu – soutěž.
podpořil Fond HENNLICH

Tomáš T. (10 000 Kč)
Uhrazení nákladů spojených s absolvováním svářečského kurzu.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

TyfloCentrum, Ústí nad Labem, o.p.s. (5 000 Kč)
Zajištění akce Orientační pochod tmou v Ústí nad Labem.
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Izabela V. (10 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení poplatků za školní aktivity.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Tomáš Vacek (5 000 Kč)
Odměna za přípravu a vedení týmu studentů SPŠ technické v Jablonci nad Nisou v rámci 3. ročníku soutěže Technowizz.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Tereza Vitnerová (9 350 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru waldorfské pedagogiky s cílem jeho využití při výuce na základní škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Kateřina Vlasáková (12 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru waldorfské pedagogiky s cílem jeho využití při výuce na základní škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Jana Vobecká (5 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru Speciální pedagogika.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Vox Luminas, z. s. (8 000 Kč)
Incendio 2019
Festival je určen pro malé a začínající žongléry, pro které budou připraveny workshopy a možnost vystoupit před publikem.
podpořil Fond HENNLICH

Antonín Wágner (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu zpracovaného zadání tématu ve 3. ročníku soutěže Technowizz.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Základní škola SMART (10 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku na základní škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice (10 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku na základní škole.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Barbora Žáčková (15 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v programu „Začít spolu“.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA