Jozef B. (60 000 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní a rehabilitační péče pro dlouhodobě nemocného syna příjemce Vojtěcha B.
podpořil Fond LOGIT

Kamila B. (10 000 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Miroslava B. (4 310 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro dceru příjemkyně Karolínu B.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Člověk v tísni, o.p.s. (21 000 Kč)
Doprovodný program festivalu Jeden svět 2019
Příspěvek na realizaci doprovodného programu festivalu filmů o lidských právech v Ústí nad Labem.
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

Člověk v tísni, o.p.s. (35 000 Kč)
Jeden svět v Ústí nad Labem 2020 – Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Příspěvek na realizaci doprovodného programu festivalu filmů o lidských právech v Ústí n/L.
podpořil Otevřený grantový fond

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (10 600 Kč)
Studenti pořádají další z veřejných debat
Příspěvek na zajištění veřejné besedy na téma globálního oteplování, již pod patronací Diakonie připraví a zrealizují studenti litoměřického gymnázia.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Dagmar H. (6 000 Kč)
Dárkové poukázky na nákup dietních potravin pro diabetika.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Kateřina H. (7 050 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Lenka J. (7 590 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

KČT, odbor Šluknov (20 200 Kč)
Sobě pro radost, sousedům pro inspiraci, dětem pro pobavení
Podpora celoročního pásma programu v přírodě i v klubovně nejen pro seniory ze Šluknovska.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Marek M. (10 000 Kč)
Zajištění zdravotní péče příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Olga M. (32 131 Kč)
Zajištění výdajů spojených s vypořádáním pozůstalosti po zesnulém synovi.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

MŠSp Demosthenes, o.p.s. (30 000 Kč)
Se zvířátky do pohádky – andělé v psím kožíšku
Příspěvek na chod canisterapie, tzv. terapie psí duší, jež každoročně při ústeckém DEMOSTHENU pomáhá více než 50 dětem předškolního věku se zdravotním postižením.
podpořil Otevřený grantový fond

Kryštof P. (10 000 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Stanislav P. (1 100 Kč)
Zajištění domácí péče a přepravy dlouhodobě nemocného syna příjemce Adama.
podpořil Otevřený grantový fond

Stanislav P. (1 700 Kč)
Zajištění domácí péče a přepravy dlouhodobě nemocného syna příjemce Adama.
podpořil Otevřený grantový fond

Tomáš P. (5 000 Kč)
Pořízení nových dioptrických brýlí.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Eliška Pixová – neformální občanská iniciativa (30 000 Kč)
Skřivánčí sousedská kinotour
Příspěvek občanské iniciativě „Skřivánci na síti“ snažící se již čtvrtým rokem prostřednictvím neformálních sousedských akcí oživit panelákové sídliště Skřivánek v Ústí nad Labem.
podpořil Otevřený grantový fond

Tomáš R. (6 889 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro dceru příjemce Terezu.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Sociální agentura, o.p.s. (150 600 Kč)
Nejen finance pod kontrolou, rok 2019
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Sociální agentura, o.p.s. (14 500 Kč)
Trénink komunikačních dovedností pro mzdové účetní a pracovníky HR v AGC Automotive Czech.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Spolek pro podporu Hospice sv. Štěpána, z. s. (23 200 Kč)
Bona Fide
Příspěvek na zajištění propagační kampaně a workshopů s cílem motivovat a aktivizovat litoměřickou veřejnost k dobrovolnictví.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Jana Švecová (8 945 Kč)
Jsme tu! Pěstouni.
Příspěvek na zřízení skladu dětských věcí pro pěstounské rodiny v Teplicích s cílem posilovat vztahy mezi pěstouny, motivovat veřejnost k pěstounství a pomáhat tím ohroženým dětem.
podpořil Otevřený grantový fond

Van An T. (10 000 Kč)
Pokrytí nákladů souvisejících s pohřbem manželky příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Luboš Z. (12 345 Kč)
Zajištění léčebných preparátů pro příjemce.
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti Black & Decker

Zelená pro planetu, z. s. (25 000 Kč)
Jeden svět 2020 v Děčíně
Příspěvek na propagaci a doprovodné akce 12. ročníku filmového festivalu Jeden svět, který se bude konat ve městě Děčín.
podpořil Fond AIR PRODUCTS