Abychom se tu cítili jako doma…

V roce 2019 jsme přispěli k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných částkou 693 663 korun, která byla rozdělena na 30 projektů.

Kompletní seznam podpořených projektů
Aby se nám tu společně dobře žilo…

Přispěli jsme k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí částkou 553 160 korun rozdělenou mezi 26 projektů.

Kompletní seznam podpořených projektů
A myslíme i na naši budoucnost…

K zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjení inovací a spolupráce v rámci osobního rozvoje a podpoře koncepčního, odborného a dlouhodobě udržitelného řešení problémů jsme přispěli částkou 699 743 korun na realizaci 54 projektů.

Kompletní seznam podpořených projektů