Mimo výše uvedená témata jsme na základě dohod s dárci prostředků podpořili dalších 89 projektů v celkové výši 1 330 204 Kč.

AKB GYM BÍLINA, z.s. (5 000 Kč)
Vybavení klubu – nákup boxerských rukavic a teplákových souprav.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov – stanice Teplice (5 000 Kč)
Pokrytí nákladů spojených s pronájmem prostor, ve kterých organizace působí.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Arkadie, o.p.s. (6 500 Kč)
Dovybavení chráněné dílny na výrobu svíček umožňující zaměstnání 15 osob.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Atletika Litvínov, z.s. (12 500 Kč)
Podpora atletiky dětí a mládeže v roce 2018.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Atletika Litvínov, z.s. (6 500 Kč)
Pořízení atletického vybavení a náčiní pro dětské a mládežnické kategorie spolku, dále na cestovné, nájemné a atletické soustředění.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p.s. (5 000 Kč)
Organizace a zajištění běžeckých závodů v roce 2018.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Basketbalový klub Skřivánek Ústí nad Labem z.s. (15 000 Kč)
Materiální vybavení pro tréninkovou a soutěžní činnost dívčích družstev klubu.
podpořil Fond Chart Ferox

Martin Beneš (5 000 Kč)
Uspořádání 14. ročníku festivalu “Cesta k nám” pro děti a mládež z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Euroregionu Labe.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Petr Beneš (5 000 Kč)
Úhrada registračního poplatku v souvislosti s plánovaným pokusem o překonání rekordu, který se uskuteční dne 26.9.2018 v Příbrami.
podpořil Fond RYKO

Bez nudy, z.s. (10 000 Kč)
Částečné uhrazení dopravy dětí na tábor (Teplice – Dlouhé).
podpořil Fond CDL SYSTEM

Českomoravská společnost pro automatizaci z.s. (20 000 Kč)
Zajištění publikace “6. svazek knižnice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích”.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Duchcov (40 000 Kč)
Zajištění činnosti MO ČRS Duchcov a výlovu rybníka Barbory v roce 2018.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

DDM Děčín IV, Teplická 344/38, p.o. (10 000 Kč)
Nákup týmového oblečení a obuvi pro oddíl mažoretek Angels.
podpořil Fond RYKO

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, p.o. (10 000 Kč)
Zajištění zájmové činnosti dětí z dětského domova v Tuchlově v roce 2018.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Roman Dietz (5 000 Kč)
Zajištění koncertní sezóny na zámku Trmice v roce 2018.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Roman Dietz (4 000 Kč)
Uspořádání koncertu kvarteta členů filharmonie pro děti bez domova v Dětském domově v Ústí nad Labem.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Dobrovolnické centrum, z.s. (10 000 Kč)
Pořízení nepromokavých bund, ve kterých bude zajišťován servis na akcích.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Draci Bílina, z.s. (5 000 Kč)
Doprava k mistrovským zápasům a na turnaje, poplatky za rozhodčí a zdravotní službu.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fotbalový klub Hostomice, z.s. (5 000 Kč)
Nákup fotbalových pomůcek pro mladší a starší přípravku a starší žáky.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fousek z.s. (8 000 Kč)
Nákup odblešovacích, odčervovacích a veterinárních přípravků pro kočky.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Adriana Holanová (106 334 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music pro školní rok 2018/2019.
podpořil Otevřený grantový fond

Adriana Holanová (43 690 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music pro školní rok 2018/2019.
podpořil Otevřený grantový fond

Adriana Holanová (67 151 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music pro školní rok 2018/2019.
podpořil Otevřený grantový fond

Junák – český skaut, středisko Mafeking Brno, z.s. (6 000 Kč)
Příspěvek na obnovu táborového vybavení, konkrétně podsadových stanů.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Junák – český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s. (20 000 Kč)
Pořízení skládacích polních lehátek pro děti ze skautského střediska Sojčáci Děčín.
podpořil Fond RYKO

Klub KL Sport Teplice z.s. (5 000 Kč)
Příspěvek na pronájem plavecké haly a tělocvičny, nákup plaveckých pomůcek a na náklady spojené se závody.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Koubasket, z.s. (20 000 Kč)
Podpora především znevýhodněných dětí a mládeže z Děčínska.
podpořil Fond Chart Ferox

Krasobruslařský klub Chomutov, z.s. (6 500 Kč)
Úhrada startovného na závodech, zajištění soustředění a zlepšení tréninkových možností dětí a mládeže.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Křesťanská základní škola Karmel (5 000 Kč)
Vybavení učebních prostor a/nebo na pořízení učebních pomůcek.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. (5 000 Kč)
Zajištění dresů pro hráče žákovské kategorie.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Petra M. (2 000 Kč)
Podpora studia a profesního i osobního rozvoje příjemce.
podpořil Otevřený grantový fond

Malečovský rozhled, z.s. (10 000 Kč)
Podpora výstavby rozhledny “Lucemburkův kopec”.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Materská škola 1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen, SR (6 000 Kč)
Zajištění vyšetření zraku a pořízení pomůcek pro děti s poruchami zraku.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Materská škola, Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen, SR (6 500 Kč)
Pořízení kompenzačních pomůcek pro děti z MŠ Centrum se zdravotním postižením.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace (6 500 Kč)
Pořízení sportovního nářadí pro děti z MŠ a cen pro děti za výkony na letní olympiádě.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p.o. (5 000 Kč)
Úhrada dopravy (tam i zpět) dětí na pobyt v přírodě na Sněžníku.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Mateřské centrum Sovička, z.s. (20 000 Kč)
Bezpečné hřiště
podpořil Fond Chart Ferox

Mongolian Forum s.r.o. (10 000 Kč)
Zorganizování 13. ročníku basketbalového turnaje mezi Mongoly žijícími v Evropě.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Alexandra N. (2 000 Kč)
Podpora studia a profesního i osobního rozvoje příjemkyně.
podpořil Otevřený grantový fond

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody (5 000 Kč)
Podpora činnosti nadace – motivace škol a organizací pracujících s mládeží v činnostech zaměřených na ekologickou výchovu a regionální problémy.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Nadace Sirius (34 200 Kč)
Podpora pohybové soběstačnosti Filipa P.
podpořil Fond RYKO

Nadační fond E.Votočka na fakultě chemické technologie (8 000 Kč)
Ocenění studentských prací prezentovaných na Studentské vědecké konferenci.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Nadační fond FOLIVORA (10 000 Kč)
Podpora dlouhodobého projektu Dokončení Asijského pavilonu v ZOO Ústí nad Labem.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

František N. (5 000 Kč)
Podpora všestranného osobního rozvoje handicapovaného sportovce Františka N. v roce 2018.
podpořil Otevřený grantový fond

Obec Měrunice (5 000 Kč)
Příspěvek na sportovní činnost družstva Sboru dobrovolných hasičů v Měrunicích.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Obec Ohníč (30 000 Kč)
Pořízení zahradního traktůrku na údržbu veřejné zeleně obce Ohníč.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Stanislav P. (105 400 Kč)
Zajištění potřebných podmínek a přepravu dlouhodobě nemocného syna příjemce Adama P.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Stanislav P. (48 018 Kč)
Zajištění potřebných podmínek pro domácí péči a přepravu dlouhodobě nemocného syna příjemce Adama P.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Eliška P. (18 000 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje formou odborných konzultací kouče.
podpořil Otevřený grantový fond

Šárka P. (13 000 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje formou odborných konzultací kouče.
podpořil Otevřený grantový fond

Hana Paulová (5 000 Kč)
Sportovní vybavení pro letní přípravu a na novou sezónu oddílu nejmenších hokejistů Bílina.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Přátelé Modlanska (5 000 Kč)
Spoluúčast při benefičních koncertech v rámci cyklu Vánoční Modlansko 2018.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Přátelé VOŠ a SPŠ Děčín z.s. (10 000 Kč)
Zajištění maturitního plesu SPŠ Děčín.
podpořil Fond RYKO

Lucie R. (1 000 Kč)
Podpora studia a profesního i osobního rozvoje příjemce.
podpořil Otevřený grantový fond

Rákosníček Děčín, z.s. (10 000 Kč)
Nákup didaktických pomůcek a motorických sestav pro pohybové hry.
podpořil Fond RYKO

Romano jasnica, spolek (5 000 Kč)
Příprava a realizace Různobarevného festivalu v roce 2018.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Dita S. (30 000 Kč)
Zajištění zdravotní, rehabilitační a sociální péče a potřebného vybavení pro dceru příjemkyně Elenu S.
podpořil Fond Chart Ferox

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boletice nad Labem (15 000 Kč)
Vybavení družstva hasičů pro požární sport.
podpořil Fond RYKO

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boletice nad Labem (2 000 Kč)
Podpora ženského hasičského týmu a jím pořádaných požárních závodů.
podpořil Fond Chart Ferox

Schola Humanitas (7 500 Kč)
Vlaštovkiáda a Litvínovský choroš 2018.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

SK Viktorie Ledvice, z.s. (5 000 Kč)
Údržba travnaté hrací plochy.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (15 000 Kč)
Zajištění materiálního vybavení dívčích družstev klubu ve věku 6 – 18 let.
podpořil Fond Chart Ferox

Skutky naděje z.s. (5 000 Kč)
Podpora charitativní akce Běh naděje, konané dne 2.6.2018 v Duchcově.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Slunečnice, z.s. (15 000 Kč)
Zajištění sociálních služeb v zařízeních příjemce v roce 2018.
podpořil Fond Chart Ferox

Sociální agentura, o.p.s. (10 036 Kč)
Zajištění akustických úprav pro nevidomé usnadňující jim orientaci a vstup do budovy kanceláře agentury.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Sociální agentura, o.p.s. (128 200 Kč)
Nejen finance pod kontrolou, rok 2018.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktická škola, Děčín, p.o. (4 500 Kč)
Pořízení výtvarných pomůcek a materiálu pro výtvarně dramatickou činnost žáků školy.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Spolek Severka, z.s. (5 000 Kč)
Nákup materiálu a pomůcek pro výtvarnou a hudební činnost dětí.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

spolek The Boom (5 000 Kč)
Propagace a realizace 28. Vánočního benefičního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. (6 500 Kč)
Zajištění Mezinárodního závodu O pohár Věry Čáslavské ve sportovní gymnastice v roce 2019.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Sportovní klub Městské policie Duchcov, z.s. – oddíl boxu (5 000 Kč)
Podpora a zkvalitnění systematické celoroční přípravy.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Správa Národního parku České Švýcarsko (14 175 Kč)
Pořízení plůdků vhodných druhů lososa s cílem jejich vypuštění do toků na území NP České Švýcarsko v roce 2018.
podpořil Otevřený grantový fond

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p.o. (5 000 Kč)
Příspěvek na uspořádání poznávacího zájezdu do německého příhraničí pro studenty školy.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Střední škola AGC a.s. (57 000 Kč)
Zajištění studijní stáže studentů do výrobních podniků v Belgii.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Ústí nad Labem č. 4 (5 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci vzájemně prospěšných akcí pro seniory se zdravotním postižením.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Tělocvičná jednota Sokol Duchcov (5 000 Kč)
Příspěvek na dopravu a startovné na soutěže, na nákup pomůcek a sportovního oblečení.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha (6 500 Kč)
Zajištění volejbalového družstva žen v krajské soutěži – Mistrovství Prahy v roce 2019.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Blanka Tichá (5 000 Kč)
Pořízení nových dresů pro členy šipkového klubu Přeborníci Hrob.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s. (10 000 Kč)
Nákup veslařské lodě – čtyřky párové s kormidelníkem, pro kategorii žactva.
podpořil Fond CDL SYSTEM

TJ Lokomotiva Teplice, z.s. (5 000 Kč)
Podpora účasti na turnajích (Klub sportovního šermu).
podpořil Fond AGC Automotive Czech

TJ Spartak Boletice n. L., z.s. (15 000 Kč)
Zajištění tréninkového vybavení pro děti a mládež a letního soustředění dětí a mládeže klubu.
podpořil Fond RYKO

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. (5 000 Kč)
Příspěvek na realizaci výletu s nevidomými a slabozrakými klienty – plavba lodí.
podpořil Fond KS Kolbenschmidt CZ

Ústecká freeridová organizace, z.s. (5 000 Kč)
Uspořádání sportovní akce UL-LET 2018, která se koná v rámci zážitkového festivalu NA PLNÝ KULE.
podpořil Fond CDL SYSTEM

Adéla V. (14 000 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje formou odborných konzultací kouče.
podpořil Otevřený grantový fond

Ida V. (12 000 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje formou odborných konzultací kouče.
podpořil Otevřený grantový fond

David Vencl (10 000 Kč)
Zajištění tréninkového procesu a závodní činnosti příjemce ve freedivingu v roce 2018.
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Zámek Děčín, příspěvková organizace (5 000 Kč)
Zajištění provozu sezóny 2018 na zámku Děčín.
podpořil Otevřený grantový fond

ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p.o. (6 000 Kč)
Podpora vzdělávání žáků ZŠ v oblasti technických a přírodních věd.
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Jitka Ž. (24 000 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje formou odborných konzultací kouče.
podpořil Otevřený grantový fond