1. Česká společnost, z.s. (18 000 Kč)
Dětské hřiště svépomocí
Rodiče a dobrovolníci v Podbořanech spojili své síly a vytvořili zahradu v přírodním stylu pro malé děti. Na zahradě jsou plánované bylinkové záhony, stopoviště a mnoho užitečných převážně dřevěných prvků k rozvíjení znalostí dětí i dospělých.
podpořil Fond LOGIT

BIG FISH TEAM PODBOŘANY – NOI (17 000 Kč)
Rybářské závody dětí, mládeže a dospělých – Izzyho memoriál 2018
V prostoru bývalé požární nádrže v Podbořanech se již po několikáté budou konat oblíbené rybářské závody s podtitulem „Chyť a pusť“. Akce samotná je zároveň uctěním památky zemřelého kamaráda Tomáše „Izzyho“ Posnera, který tyto rybářské závody spolupořádal a byl motorem obnovy celé nádrže a jejího zarybnění.
podpořil Fond LOGIT

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace (25 580 Kč)
Staročeská zahrádka
Nevyužívané zatravněné plochy v blízkosti Centra dětí a mládeže v České Kamenici se změní v prostor se záhony, kde si budou moci místní děti, žáci a veřejnost vyzkoušet veškeré práce jako na staročeské venkovské bylinkové, zeleninové a okrasné zahrádce.
podpořil Otevřený grantový fond

Člověk v tísni, o.p.s. (21 000 Kč)
Doprovodný program festivalu Jeden svět 2019
Příspěvek na realizaci doprovodného programu festivalu filmů o lidských právech v Ústí nad Labem s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů, besed, výstav a dalších akcí jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

Emergency Extreme, z.s. (25 000 Kč)
Komunitní hřiště s adventure prvky pro všechny
Členové spolku za pomoci dalších dobrovolníků vybudují venkovní herní zónu v prostoru bohušovické rokliny v Terezíně. Prostor bude určený k trávení volného času dětí, rodin, pejskařů, ale i pro trénink psovodů záchranářů.
podpořil Otevřený grantový fond

Chvojensko z.s. (38 000 Kč)
Vrátíme kříž tam, kam patří – kamenný podstavec a infotabule
Podpora místní iniciativy, která se stará o bývalý arnultovický hřbitov a ráda by na hřbitově obnovila centrální kříž jako připomínku historie obce včetně neslavné doby ničení památek a hrobů.
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

KČT, odbor Podbořany (10 000 Kč)
Informační turistická tabule
Instalace informační tabule do prostor podbořanského Masarykova náměstí s cílem představit návštěvníkům města místní turistická lákadla a propagovat specifika Podbořanska.
podpořil Fond LOGIT

Krásné sousedění, z.s. (2 000 Kč )
Rozjezd komunitní zahrady v Krásném Březně.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Nicol Magrotová (13 500 Kč)
Příprava a realizace projektu “ULednice”.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Mateřská škola Lahošť, Švermova 22, příspěvková organizace (20 000 Kč)
Trnková zahrada za cihlovou zídkou
Proměna školní zahrady v místo pro setkávání, učení a poznávání s cílem přispět k utváření a rozvoji environmentálního cítění u nejmenších dětí.
podpořil Otevřený grantový fond

Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. (20 000 Kč)
Se zvířátky do pohádky – andělé v psím kožíšku
Příspěvek na chod canisterapie, tzv. terapie psí duší, jež každoročně při ústeckém DEMOSTHENU pomáhá více než 50 dětem předškolního věku se zdravotním postižením.
podpořil Otevřený grantový fond

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze, Státní zámek Velké Březno (22 000 Kč)
Oprava modlitebních klekátek z hrobky rodiny Chotků ve Valtířově.
podpořil Fond Pavly a Pavla Redlichových

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze, Státní zámek Velké Březno (35 000 Kč)
Oprava vitráží v hrobce rodiny Chotků ve Valtířově.
podpořil Fond Pavly a Pavla Redlichových

Okrašlovací spolek Budíček (7 000 Kč)
Společně za Skytaly krásnější
Cílem spolku Budíček je ve spolupráci s místními obyvateli, změnit jeden malý zarostlý kout Skytal v místo, které bude jejich ozdobou. Místní občané upraví blízké okolí vjezdu do Skytal, zástupci spolku Budíček osadí lavičku a společnost LOGIT bude navždy vyrytá v podstavci nově zrenovovaných božích muk, které se náhodou podařilo nalézt ukryté pod zemí při zemních pracích.
podpořil Fond LOGIT

Okrašlovací spolek STEBNO 2020 (10 000 Kč)
2. etapa opravy památníku sedmi obětem povodní a jeho okolí
Další etapa opravy památníku obětem povodní z roku 1872 a jeho okolí ležícího v katastru osady Stebno v obci Kryry realizovaná vlastními silami členů spolku.
podpořil Fond LOGIT

Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. (17 600 Kč)
Naučná stezka “Do historie hradu Křečov”
Instalace naučné stezky „Cestou proti proudu času – do historie hradu Křečov“ počítající i s obnovou zaniklé cesty a aleje nedaleko dosud málo známé kulturní památky.
podpořil Fond LOGIT

Spolek pod Studencem (89 628 Kč)
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice
Příspěvek na záchranu drobné památky z roku 1719 na návsi Kunratic na Děčínsku s cílem uchovat za přispění aktivity místních občanů toto ojedinělé dílo lidové zbožnosti a velkého místního významu i pro další generace.
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

Spolek pro obnovu kaple Botschen (100 000 Kč)
Obnova kaple Botschen – II. etapa – Instalace pevné vazby stropu
Příspěvek na obnovu zapomenuté, zdevastované a zchátralé secesní kaple rodiny Botschen z konce 19. století, ukryté v lese u Libouchce. Dlouhodobým cílem spolku je zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

SRPŠ při I. ZŠ Podbořany, z.s. (18 000 Kč)
Dětské hřiště – II. etapa
Rozšíření dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech o další bezpečné a pro děti atraktivní herní prvky. Hřiště je využíváno jak žáky ZŠ Husova i T. G. Masaryka, tak rodiči s malými dětmi, kteří mají do areálu hřiště o všední dny též přístup.
podpořil Fond LOGIT

SRPŠ při I. ZŠ Podbořany, z.s. (20 000 Kč)
Dětské hřiště – III. etapa
Rozšíření a dovybavení dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech.
podpořil Fond LOGIT

Střekovské matky z.s. (25 700 Kč)
Střekov žije 2019
Příspěvek na celoroční pásmo aktivit, jejichž cílem je za pomoci místních oživit veřejný prostor v městském obvodu Střekov a vytvořit zde aktivní komunitu, která bude nositelem společenských, kulturních a sportovních aktivit.
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

Tomáš Tonder (2 000 Kč)
Zajištění rozjezdu půjčovny raftů a paddleboardů v Děčíně.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Ústecká kulturní platforma 98, z.s. (15 000 Kč)
Historické turistické stezky – 1. informační katalog
Vytvoření informačního katalogu/průvodce po dálkových turistických stezkách severního Polabí s cílem znovuobjevit pro místní veřejnost další kus nedávné historie našeho regionu, neboť většina stezek po druhé světové válce postupně zanikala.
podpořil Otevřený grantový fond

VEEV, z.s. (6 000 Kč)
Kdo si hraje, nezlobí, aneb aktivní využití volného času v Petrohradě
Nabídka nových zájmových kroužků (výtvarný, dramatický, dovedných rukou a zdravý talíř) pro děti a mládež z obce Petrohrad, Černčice a Bílence.
podpořil Fond LOGIT

Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. (20 000 Kč)
Vnitřní omítky ve věži kostela sv. Jiljí
Již 11 let spolek svépomocně opravuje významnou gotickou památku Podbořanska – kostel sv. Jiljí v Libyni. Z ruiny se jim podařilo vytvořit malé kulturní centrum, jež navštěvuje stále více turistů a rodičů s dětmi. Pro jejich bezpečí i spokojenost plánují členové spolku dobrovolnicky opravit omítky u vchodu do kostela a kolem schodiště.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola Kryry, okres Louny (18 000 Kč)
Poznáváme region
Instalace dřevěných venkovních prvků v areálu ZŠ Kryry, které interaktivní a zábavnou formou povedou děti k získání a procvičování informací o regionu, kde žijí.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola Kryry, okres Louny (20 000 Kč)
Ptačí zahrada
Instalace základních typů ptačích budek, krmítka pro zimní přikrmování a informačních tabulí o hnízdění ptáků v areálu ZŠ Kryry s cílem podpory ochrany a výchovy k ochraně ptactva v přírodě.
podpořil Fond LOGIT

ZŠ a MŠ Petrohrad, okres Louny, p.o. (10 000 Kč)
Bylinková zahrada
Podpora vybudování bylinkové zahrady převážně pro děti-žáky ZŠ a MŠ Petrohrad s cílem zapojit je do péče a starost o přírodu. Projekt navazuje na skutečnost, že i žáci z vesnických škol přestávají mít kladný vztah k přírodě a zahradničení bohužel znají povětšinou již jen od svých prarodičů či z televize.
podpořil Fond LOGIT

ZŠ a MŠ Petrohrad, okres Louny, p.o. (10 000 Kč)
Herní a didaktické prvky pro školní zahradu
Pořízení dalších herních prvků, které budou sloužit žákům, ale i veřejnosti nejenom k relaxaci, odpočinku, ale i výuce.
podpořil Fond LOGIT

ZŠ a MŠ Vroutek, okres Louny, p.o. (5 000 Kč)
Zahrádka v MŠ
Vytvoření školkové zahrádky pro pěstování zeleniny a ukázat tak dětem, jak zelenina roste a dostává se na talíře. Děti budou mít šanci si vyzkoušet vše od přípravy země a sázení, trhání plevele, zalévání až po sklízení a konzumaci vlastní mrkve či ředkviček.
podpořil Fond LOGIT

Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice (20 000 Kč)
Sluneční hodiny – místa setkávání
Podpora spolku teplických seniorů, kteří by rádi nalezli a dotvořili ve veřejném prostoru chybějící vhodné místo k setkávání. Také počítají s jeho finálním zkrášlením a instalací parkových slunečních hodin.
podpořil Fond NYYLO

Žížala na terase z.s. (13 500 Kč)
Příprava a realizace projektu “Žížala na paletě”.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů