“Dětské centrum MONTESSORI” (10 000 Kč)
Vznik Ekocentra ZVONICE v prostoru klášterní zahrady.
Příspěvek na svépomocnou revitalizaci části zahrady sousedící s roudnickým klášterem s cílem vytvořit zde ekocentrum pro místní obyvatele, kteří nemají možnosti trávit volný čas v přírodě.
podpořil Otevřený grantový fond

Centrum podpory zdraví, z.ú. (9 000 Kč)
Zajištění cvičení hypopresivní metody v Ústí nad Labem.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Centrum pro ekologickou výchovu Klíny z.s. (7 500 Kč)
Krušnohorská řemesla pro všechny
Podpora pěti veřejných akcíse zaměřením na stará řemesla a zvyky.
podpořil Fond AIR Products

Petra Fiklíková (12 000 Kč)
Zajištění akce Dubické běhy – běžecké závody pro všechny.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Kulturní centrum Řehlovice z.s. (20 000 Kč)
ŘEHSIGN
Příspěvek na zajištění pásma tři víkendových setkání kreativního, naučného a diskusního charakteru v Kulturním centru Řehlovice zaměřené na důležité milníky českých dějin.
podpořil Otevřený grantový fond

Malečovský rozhled, z.s. (10 000 Kč)
Rozhledna Lucemburkův kopec
Podpora místního spolku, který usiluje o výstavbu dřevěné rozhledny Lucemburkův kopec u skiareálu v Pohoří u Malečova.
podpořil Otevřený grantový fond

Mateřská škola Blatno (20 000 Kč)
Na zahradě zdravě a bezpečně
Pořízení chybějících dětských herních prvků s cílem podnítit u dětí jejich pohybovou obratnost a to v bezpečném prostředí.
podpořil Fond LOGIT

Mateřská škola Kryry, okres Louny (15 000 Kč)
Zahrada – místo pro objevování a experimentování
Příspěvek na dovybavení a přetvoření části školní zahrady v Kryrech v prostor pro praktickou enviromentální výchovu místních předškolních dětí.
podpořil Fond LOGIT

Místní skupina ČČK – Nepomyšl, registrační list č. 14 (15 000 Kč)
Dřevěná vyhlídka u lípy
Příspěvek na vybudování vyhlídkového altánu na turisticky atraktivním místě vršku kopce za Nepomyšlí a na úpravu přístupové cesty k němu.
podpořil Fond LOGIT

Národní památkový ústav (36 000 Kč)
Obnova poničených vitráží v hrobce rodiny Chotků ve Valtířově, která pochází z konce 19. století.
podpořil Fond Pavly a Pavla Redlichových

Okrašlovací spolek Budíček (15 000 Kč)
Výuková a relaxační zahrada
Příspěvek na výstavbu altánu v prostoru nově vznikající zahrady v okolí kostela ve Vroutku určeného zejména pro venkovní výuku a hry dětí ze sousedních škol.
podpořil Fond LOGIT

Okrašlovací spolek Budíček (8 000 Kč)
Lavička do krajiny
Příspěvek na výrobu minimálně čtyř laviček a jejich umístění do krajiny Podbořanska pro odpočinek kolemjdoucích.
podpořil Fond LOGIT

Okrašlovací spolek STEBNO 2020 (15 000 Kč)
Oprava památníku sedmi obětem povodní a jeho okolí
Oprava památníku obětem povodní z roku 1872 ležící v katastru osady Stebno v obci Kryry a jeho okolí.
podpořil Fond LOGIT

Eliška Pixová (16 000 Kč)
Žít Skřivánek jinak
Příspěvek na aktivity, které mají probudit, oživit a rozhýbat život na Skřivánku, jednom z nejstarších panelových sídlišť v Ústí nad Labem.
podpořil Fond JOTUN

pULec – První ústecké environmentální centrum, z.s. (11 000 Kč)
Objevujme Střižák!
Zajištění rozjezdu environmentálního programu pro děti z mateřských škol z Ústí nad Labem.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

SAYFY z.s. (30 000 Kč)
Živé Teplice
Příspěvek na tzv. sousedské slavnosti, jejichž smyslem je přetvářet městský prostor a veřejné plochy v místo kulturního a společenského života, v místo pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.
podpořil Otevřený grantový fond

Sdružení rodičů a přátel školy při l. ZŠ Podbořany, z.s. (20 000 Kč)
Dětské hřiště
Rozšíření dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech o zakoupení dalšího bezpečného a pro děti atraktivního herního prvku.
podpořil Fond LOGIT

Sousedský spolek Merboltice (50 000 Kč)
Animovaná historie Merboltic
Podpora vzniku dvou animovaných dokumentů o předválečné historii obce Merboltice.
podpořil Fond AIR Products

Spolek pod Studencem (50 000 Kč)
Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích u České Kamenice
Příspěvek místní iniciativě na obnovu „Zeckertova kříže“, jež dodnes připomíná tragickou událost, kdy na tomto místě před 250 lety zahynul pádem z koně rychtář z nedaleké obce Studený.
podpořil Fond AIR Products

Střekovské matky z.s. (18 000 Kč)
Střekov žije
Příspěvek na projekt, jehož cílem je vytvoření aktivní komunity, která bude nositelem společenských, kulturních a sportovních aktivit se záměrem oživit veřejný prostor v městském obvodu Střekov.
podpořil Fond JOTUN

Střekovské matky z.s. (7 000 Kč)
Zajištění celoročního pásma volnočasových aktivit s cílem zlepšit životní podmínky na Střekově.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Svobodná základní škola, o.p.s. (12 000 Kč)
Děvčata z pokoje 28 – vzdělávací výstava pro školy a veřejnost
Příspěvek na zajištění celoroční expozice vzdělávací výstavy německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick seznamující veřejnost a školáky s osobními příběhy lidí vězněných v Terezíně za doby II. světové války.
podpořil Otevřený grantový fond

Ústecká kulturní platforma 98, z.s. (10 000 Kč)
Historické dálkové turistické stezky v severním Polabí – pokračování
Příspěvek na pokračování projektu, který si klade za cíl zábavnou formou poodkrýt obyčejným lidem další kus historie Ústecka, a to prostřednictvím pořádání putovních výstav o místní historii rozšířených o informace zachycující historické dálkové turistické trasy v severním Polabí.
podpořil Otevřený grantový fond

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek (20 000 Kč)
Vnitřní omítky severní zdi lodi kostela
Příspěvek na pokračování svépomocné opravy gotického kostela v Libyni, a to konkrétně na zhotovení vnitřních omítek části kostela.
podpořil Fond LOGIT

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek (15 000 Kč)
Pomozme dokončit osmý div světa
Příspěvek na stavební úpravy předcházející instalaci obrovského prosvětleného vitrážového stropu.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace (20 000 Kč)
Zahrada pro netradiční využití volného času
Podpora iniciativy, která si dala za cíl proměnit školní zahradu v podnětné a bezpečné místo, otevřené k setkávání a aktivnímu trávení volného času místních lidí napříč všemi generacemi.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace (15 000 Kč)
Zahrada pro netradiční využití volného času II
Podpora zaměstnanců školy a rodičů, kteří se chopili iniciativy a ve spolupráci s obcí se rozhodli přetvořit část školní zahrady v bezpečný a atraktivní prostor k hrám a vzájemné setkávání místní široké veřejnosti.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola Kryry, okres Louny (20 000 Kč)
Výukové schody
Příspěvek na instalaci výukových barevných polepů na školní schodiště, které mají sloužit k upevnění učiva místních žáků, a to nenásilnou formou prostřednictvím denního kontaktu s vytištěnými informacemi na schodech.
podpořil Fond LOGIT

Základní škola Kryry, okres Louny (20 000 Kč)
Odborné pomůcky pro nácvik první pomoci
Vybavení Klubu mladých záchranářů při ZŠ Kryry pomůckami pro nácvik první pomoci.
podpořil Fond LOGIT

Jitka Žambochová (20 000 Kč)
cyklus Re-vize Ústí
Příspěvek na cyklus Re-vize, který se sestává z jednotlivých večerů přednášek a diskuzí. Každý díl se zabývá jiným městským tématem – ať už jsou to brownfieldy a co s nimi, propojení města s přírodou, zlepšení image města či lákání vhodných investorů a ekonomická strategie.
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů