Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. (10 000 Kč)
Mistr svého oboru 7. ročník
Podpora učňovské mládeže z ústecké Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, a to formou realizace odborných soutěží přispívajících ke zlepšení její dovednosti, vědomosti, manuální zručnosti, zdravého sebevědomí i hrdosti na svůj obor.
podpořil Fond Jotun

Barbora Beranová (4 000 Kč)
Bleší trh Litoměřice
Podpora iniciativy, která se snaží vytvořit společensko-kulturní událost „Bleší a směnný trh“, na které by se spolu mohli potkat a popovídat si i lidi, kteří se spolu doposud neznají.
podpořil Fond HENNLICH

Barbora Beranová (5 000 Kč)
Výtvarná dílna D65
Příspěvek na vytváření kulturního magazínu, ale zejména na provozování Výtvarného Ateliéru D65, kde se konají výtvarné workshopy pro zájemce, kteří by si chtěli vyzkoušet neobvyklé techniky, knihařinu, linoryt a další grafické techniky.
podpořil Fond HENNLICH

Anna Černohlávková (4 300 Kč)
Financování nákladů na vzdělávání v oboru matematiky dle prof. Hejného s cílem jeho využití při výuce na ZŠ.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (5 000 Kč)
Krásy místa, kde žiji
Cílem projektu „Krásy místa, kde žiji“ je přiblížit dospělým lidem s mentálním postižením jejich okolí, památky a historii kraje, v němž žijí a zároveň je naučit využívat běžně dostupné služby a komunikaci s veřejností, např. využívat veřejnou dopravu nebo zajít do muzea.
podpořil Fond HENNLICH

Klára Dobošová (3 600 Kč)
Financování nákladů na vzdělávání v oboru matematiky dle prof. Hejného s cílem jeho využití při výuce na ZŠ.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Daniela H. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání dcery příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Věra H. (34 800 Kč)
Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji vzdělanosti zrakově postižené dcery příjemce.
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Dita Henzlová (21 780 Kč)
Podpora profesního a osobního rozvoje formou odborných konzultací kouče.
podpořil Otevřený grantový fond

Radek Jandera (2 000 Kč)
Podpora studia a profesního i osobního rozvoje.
podpořil Otevřený grantový fond

Junák – český skaut, okres Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Workshopy survival
Příspěvek na uspořádání čtyř workshopů s důrazem na přežití v přírodě pro asi 100 členů Junáku ve věku 10 – 16 let.
podpořil Fond HENNLICH

Junák – český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Rozloučení s prázdninami – víkend na lanech 2017
Víkend na lanech 2017 proběhl u příležitosti ukončení letních prázdnin v lesoparku Mostná hora v Litoměřicích a v lesoparku Osmička v Lovosicích.
podpořil Fond HENNLICH

Jakub Kacar (5 000 Kč)
Koncert litoměřických muzikantů
Koncert litoměřických muzikantů si klade za cíl na jedno jeviště v jeden čas seskupit co nejvíce bývalých žáků litoměřické ZUŠ, kteří se po jejím dostudování dále věnovali hudbě a jsou doposud aktivními hráči či zpěváky.
podpořil Fond HENNLICH

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého
Příspěvek na realizaci již 5. ročníku turnaje ve stolním tenisu, který zahájil soutěžní sezónu 2017/2018.
podpořil Fond HENNLICH

Dalibor K. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání čtyř dospívajících osob v náhradní rodinné péči.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

David Krpeš (5 000 Kč)
Umění ve spreji aneb zdravé graffiti
Cílem projektu bylo ukázat účastníkům, že graffiti není pouze projevem vandalismu, ale že na něj lze pohlížet i jako na smysluplné umění, které může být tvořeno i legálně a nemusí při něm docházet k poškozování městského prostředí.
podpořil Fond HENNLICH

Simona L. (12 035 Kč)
Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji vzdělanosti zrakově postiženého příjemce.
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Hana Lísalová (5 000 Kč)
S Klokánkem na koně posedmé
Příspěvek na projekt S klokánkem na koně posedmé, jehož cílem je zapojit děti z Klokánku do běžného života a ukázat zájem o ně.
podpořil Fond HENNLICH

Hana M. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání Michaela S. a žijícího v náhradní rodinné péči.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Adéla Marková (5 000 Kč)
Sportovní a zábavné odpoledne pro seniory
Příspěvek na zábavné odpoledne pro seniory, jehož cílem je ukázat jim přednosti, znovuobjevit někdy ztracenou chuť a elán pro nové věci, probudit v seniorech sportovního a soutěživého ducha.
podpořil Fond HENNLICH

Adéla Marková (5 000 Kč)
Vánoční taneční show s Funky Dangers
Příspěvek vánoční taneční show, která každý rok přiláká více jak 600 diváků.
podpořil Fond HENNLICH

Andrea N. (10 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Jitka N. (10 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání syna příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

NADĚJE (5 000 Kč)
Orientační běh NADĚJE
Podpora orientačního běhu NADĚJE, který má za cíl založit novou tradici a poskytnout každý rok dětem z NADĚJE i široké veřejnosti příležitost ke sportovní aktivitě.
podpořil Fond HENNLICH

Alexandra Naušová (2 000 Kč)
Podpora studia a profesního i osobního rozvoje.
podpořil Otevřený grantový fond

Marie O. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání syna příjemkyně.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Kostyantyn S. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání dcery příjemce.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Petr S. (15 000 Kč)
Realizace aktivit napomáhajících k optimálnímu všestrannému osobnímu rozvoji a rozvoji vzdělání příjemce.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Alena Magdalena Schnellyová (10 000 Kč)
Financování nákladů na vzdělávání v oboru waldorfské pedagogiky s cílem jeho využití při výuce na ZŠ.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Veronika Slavíková (8 350 Kč)
Financování nákladů na vzdělávání v oboru anglického jazyka s cílem jeho využití při výuce na ZŠ.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Slavoj Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Litoměřický LEZEC 2017
Podpora dětských lezeckých závodů ve věku 44 až 16 let pořádaných v Litoměřicích s názvem Litoměřický LEZEC 2017.
podpořil Fond HENNLICH

Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Štít města Litoměřic
Podpora jachtařského závodu Štít města Litoměřic, což je pravidelně pořádaný závod sportovních a kajutových plachetnic pořádaný v Litoměřicích na Labi a nad jezem v Kopistech.
podpořil Fond HENNLICH

Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Hokejbal proti drogám – helmy pro mladé
Nákup vybavení pro žáky základních a středních škol, kteří se chtějí zapojit pro hokejbalového oddílu SHC Killers.
podpořil Fond HENNLICH

Petr Soubusta (5 000 Kč)
Pumptrack-bikerský hit
Příspěvek na udržování a vylepšení pumptrackové dráhy, bikrosové dráhy a okolí v areálu pod Bílou strání pro širokou veřejnost v Litoměřicích.
podpořil Fond HENNLICH

Bc. Irena Staňková (5 000 Kč)
Mirákulum
Příspěvek na prevenci a minimalizaci rizikových projevů chování, rozvoj pozitivního myšlení a sociálních dovedností a vedení dětí k zdravému životnímu stylu prostřednictvím návštěvy zábavního parku Mirákulum v Milovicích.
podpořil Fond HENNLICH

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko (5 000 Kč)
Softball dětem
Příspěvek pro školní kroužek softballu.
podpořil Fond HENNLICH

Kateřina Szaffnerová (10 500 Kč)
Financování nákladů na vzdělávání v oboru waldorfské pedagogiky s cílem jeho využití při výuce na ZŠ.
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Jana Š. (6 045 Kč)
Realizace záměru napomáhajícímu k rozvoji vzdělanosti zrakově postiženého syna příjemce.
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Tyfloservis, o. p. s. (10 000 Kč)
Zajištění činnosti ústeckého střediska pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené a jimi poskytovaných služeb.
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Hedvika Vavřincová (5 000 Kč)
Příměstský tábor pro nadějné děti 2017
Příspěvek pro Příměstský tábor pro nadějné děti 2017, který je zaměřen na smysluplné trávení volného času v období letních prázdnin dětí z azylového domu NADĚJE v Litoměřicích.
podpořil Fond HENNLICH

Vox Luminas, z.s. (5 000 Kč)
Incendio 2017
Podpora festivalu Incendio 2017, který je dvoudenním festivalem žonglování určený především malým žonglérům z nejrůznějších žonglérských skupin po celé republice.
podpořil Fond HENNLICH

Ing. Petr Ženčica (3 000 Kč)
Posouzení úrovně odbornosti a sladění náročnosti tematického zadání pro 2. ročník dovednostní soutěže TECHNOWIZZ.
podpořil Fond AGC Automotive Czech