Martina Bláhová
Dětský den na kopci 2022 (10 000 Kč)
Prostředky na zajištění svépomocně organizovaného dětského dne pro místní děti z Podbořan.
podpořil Fond LOGIT

ČKS ZKO Nepomyšl 1033, p. s.
Ozelenění a oplocení areálu ZKO Nepomyšl (20 000 Kč)
Prostředky na zajištění výsadby zeleně v podobě vzrostlých dřevin poskytujících stín a do oplocení areálu kynologického cvičiště pod lípou v Nepomyšli.
podpořil Fond LOGIT

Institut technického vzdělávání
SDÍLNA Litoměřice – kovodílna (40 000 Kč)
Příspěvek na komunitní dílnu, kde je možné realizovat projekty v oblasti řemeslných činností, práci se dřevem a textilem. Místo pro kreativní činnost dospělých, dětí a především celých rodin. Teď chceme projekt rozšířit o dílnu pro práci s kovem.

Dana Šestáková Hladíková
Duše stromů pro Panský les (30 000 Kč)
Příspěvek na projekt „Duše stromů pro Panský les“ v Proboštově u Teplic, v místě po těžbě hnědého uhlí. Chce místu vtisknout duši, udělat z něj zastavení, jako tomu kdysi bývalo třeba v barokní krajině.

Olga Jarolímková
Adventní Dobrotrh 2023 (8 500 Kč)
Neformální uskupení Promyky z Klíše v Ústí nad Labem pořádá Adventní Dobrotrh ve Vrchlického sadech v Ústí nad Labem. Cílem je posílení vánočních tradic v podobě zpívání koled či výroby tematického výrobku v tvořivé dílně.

Karate Club Podbořany (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění nájmu Sportovní haly Podbořany, proplacení cestovních nákladů účastníků, na odměny pro pořadatele, občerstvení, PR aktivity a propagační předměty.
podpořil Fond LOGIT

LEKAF z.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na obnovu Schillerova parku, konkrétně na vybudování altánu včetně jeho zastřešení.
podpořil Fond LOGIT

Lucie Melničáková
Festival Nádhera 2023 (20 000 Kč)
Příspěvek pro neformální uskupení Promyky z Klíše v Ústí nad Labem, čtvrtým rokem navazuje na tradici festivalu Nádhera, který se pravidelně koná ve Vrchlického sadech.

Lukáš Prostřední
PASažéři na jedné lodi (21 500 Kč)
Navazuje na úspěšnou platformu PASažéři, která inkluzivně propojuje svět rodin dětí s autismem.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vroutek
Základna pro požární útok mladých hasičů (8 552 Kč)
Prostředky na pořízení lehké požární techniky (tzv. základny) využitelné pro trénink dětí z Vroutku k zahájení požárního útoku.
podpořil Fond LOGIT

SH ČMS- SDH Podbořany (20 000 Kč)
Příspěvek na zajištění oslav 150 výroční místního hasičského sboru.
podpořil Fond LOGIT

Společenstvo pro památky Podbořanska, z. s.
Pravěká zahrádka v Archeoparku Rubín (19 000 Kč)
Prostředky na zajištění materiálu pro vznik tzv. pravěké zahrádky, při stavbě vyplétaného plotu, rytí plochy a vysetí rostlin, jež zde na vrchu Rubín lidé pěstovali v dávných dobách.
podpořil Fond LOGIT

Svazek obcí Podbořansko
Projekt: podpora turismu Life is Skill (8 250 Kč)
Prostředky na zajištění pronájmu čipů, které budou umístěny na zajímavých místech Podbořanska a sloužit místním i návštěvníkům jako průvodce při procházkách v okolí a k propagaci místního turismu.
podpořil Fond LOGIT

Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z. s.
Den fotbalu (10 000 Kč)
Prostředky na zajištění sportovně-kulturní akce a tréninkových pomůcek, jež má přivést děti v Lubenci ke sportování a hlavně k fotbalu.
podpořil Fond LOGIT

Tělovýchovná jednota JZD Želeč (20 000 Kč)
Příspěvek na pořízení potřebného vybavení pro „Fotbalovou přípravku“ v obci Želeč pro děti předškolního a mladšího školního věku.
podpořil Fond LOGIT

TJ Tatran Podbořany, z.s. (20 000 Kč)
Příspěvek na pořízení tréninkových pomůcek pro všechny mládežnické kategorie fotbalového oddílu TJ Tatran Podbořany.
podpořil Fond LOGIT

Michaela Valášková
Divadlo všem (20 000 Kč)
Neformální uskupení Promyky z Klíše, městské části Ústí nad Labem, propojují ve Vrchlického sadech profesionální divadelní spolky s herci-žáky základní školy i herci-zaměstnanci pobočky místní knihovny.

Základní škola a mateřská škola Petrohrad (20 000 Kč)
Příspěvek na pořízení herních prvků do školní zahrady k rozvoji tělesné zdatnosti místních žáků.
podpořil Fond LOGIT