Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.
Mistr svého oboru (20 000 Kč)
Projekt, zaměřený na odborné vzdělávání, se soustředí na podporu odborných soutěží, které jsou důležitým kritériem úspěšného zvládnutí odborné přípravy učňovské mládeže. Soutěžemi se zlepšuje i povědomí o odborném učňovském školství a perspektiva budoucího pracovního uplatnění.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (8 000 Kč)
Historie Kokořínska aneb jak se žilo na vesnici
Projekt umožní klientům Diakonie, dospělým lidem s mentálním postižením, letní dovolenou, kterou by si bez finanční pomoci a podpory druhých (dobrovolníků) nemohli sami dovolit.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace (8 000 Kč)
Litoměřická debatní liga
Studenti Gymnázia v Litoměřicích pořádají další ročník soutěže v debatování družstev základních škol. Cílem projektu je podnítit u žáků zájem o veřejné dění, naučit je hledat informace k aktuálním tématům, argumentovat i kultivovat své vystupování a projev.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace (8 000 Kč)
Menšiny mezi námi
Studenti Gymnázia v Litoměřicích pořádají v rámci projektu Menšiny mezi námi veřejnou debatu s hosty reprezentujícími konkrétní menšinu.

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace (8 000 Kč)
Kurz tvůrčího psaní
Studenti gymnázia v Litoměřicích uspořádají kurz tvůrčího psaní pro účastníky 14. ročníku literární soutěže Máchovou stopou, kterou pořádá Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

Klára Hávová (8 000 Kč)
Vanabí Litoměřice 2022
Projekt divadelní soubor Vanabí Litoměřice funguje za účelem zprostředkování profesionálního hereckého zážitku mladým litoměřickým hercům. Cílem projektu je nazkoušet a pro diváky v Litoměřicích a okolí uvést novou divadelní hru.

Junák – český skaut, Středisko Radobýl Litoměřice, z. s. (8 000 Kč)
Talisman severu 2022
Cílem projektu je rozvíjení fyzické kondice, manuální zručnosti, týmové spolupráce a logického myšlení mladých litoměřických skautů napříč věkovými kategoriemi.

KST Kalich Litoměřice, z.s. (8 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého ve stolním tenisu mládeže
10. ročník Memoriálu Míry Vostrého se hraje na počest dlouholetého trenéra mládeže a funkcionáře, který se podílel na výchově několika generací stolních tenistů v Litoměřicích.

Karel Kryšpín (8 000 Kč)
Letní příměstský skákací tábor
Cílem projektu je nabídnout litoměřickým dětem týdenní sportovně-zábavní vyžití pomocí skákacích bot formou tzv. kangoo jumpingu a proloženého táborovými výlety.

K. R. A. Litoměřice, z.s. (8 000 Kč)
Klub rodičů s hernou pro děti
Cílem projektu je umožnit v litoměřickém Klubu pro rodiče volnočasovou aktivitu pro rodiče s malými dětmi (do 3 let ) uprchlých z Ukrajiny, kteří našli ubytování v Litoměřicích.

Miroslav Nesládek (8 000 Kč)
Vytoužené léto
Projekt zaměřen na podporu smysluplného a plnohodnotného prožití letních prázdnin dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mají omezený přístup k běžným zdrojům kvalitního trávení volného času.

Nikola Nováková (8 000 Kč)
Spolu bez hranic
Cílem projektu je umožnit dětem z Ukrajiny a jejich matkám bydlícím nyní v Litoměřicích, klidný pobyt v přírodě, seznámit je s okolím jejich nového bydlení a navázat lepší komunikaci pomocí her v přírodě.

Tomáš Tesařík (8 000 Kč)
Úprava a zlepšení pumptracku
Příspěvkem na bikros a realizaci další části úprav pumptracku se výrazně prodlouží tréninkové období o zimní měsíce. Vznikne technicky zajímavá trať, která bude sloužit i pro rozvoj dovedností členů BMX, dětí a mládeže v Litoměřicích.

Kateřina L. z okresu Děčín (5 000 Kč a 4 321,90 Kč notebook)
Příspěvek na úhradu cest do školy, potřebné pomůcky a notebook Lenovo T 460 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Anežka Š. Z okresu Ústí nad Labem (7 500 Kč)
Příspěvek na jízdné do školy, stravné, školní pomůcky, vhodné oblečení na praxi a jazykovou přípravu.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Petr M. z okresu Děčín (5 000 Kč)
Úhrada pomůcek ke studiu oboru kadeřník.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Barbora P. z okresu Most (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 460 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Dominik T. z okresu Ústí nad Labem (10 000 Kč)
Příspěvek na učebnice k zvládnutí maturity, přípravné kurzy k přijímacímu řízení na lékařskou fakultu.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Lucie Š. Z okresu Ústí n./L. (12 990 Kč)
Notebook Alza Officebook Pentium k vypracovávání školních projektů.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Amálie R. z okresu Ústí n./L. (12 990 Kč)
Notebook Alza Officebook Pentium k vypracovávání školních projektů.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Anuar R. z okresu Ústí n./L. (7 500 Kč)
Příspěvek na jízdné, ubytování, materiály do školy a tisk.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Ivan S. z Prahy (15 000 Kč)
Příspěvek na ubytování na koleji, stravné při studiu.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Václav K. z okresu Děčín (10 000 Kč)
Příspěvek na družinu, stravné, poplatky za mimoškolní aktivity.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Anna P. z okresu Děčín (12 990 Kč)
Notebook Alza Officebook Pentium k vypracovávání školních projektů.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Natálie M. z okresu Litoměřice (6 000 Kč)
Příspěvek na léčebné přípravky a školní zájmovou činnost.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Tomáš M. z okresu Most (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 460 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Jan W. Z okresu Děčín (4 000 Kč)
Příspěvek na poplatek škole umožňující žadateli chodit do třídy s inovativním vzděláváním.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Kristýna V. z okresu Litoměřice (5 000 Kč)
Příspěvek na školné, pracovní pomůcky.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Jaroslav a Zdeněk S. z okresu Litoměřice (9 000 Kč)
Příspěvek na úhradu školních pomůcek, mimoškolních aktivit a úhrada konzultačních hodin.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Matěj B. Z okresu Litoměřice (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 460 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Natálie T. z okresu Litoměřice (7 000 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky, pracovní oděv, učebnice, jízdné.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Laura V. a Michal A. z okresu Děčín (11 000 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky, přezůvky, obědy, školní exkurze, výlety.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Ema S. z okresu Louny (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 460 k nácviku čtení a psaní.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Vanessa M. z okresu Ústí nad Labem (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 470 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Rudolf A. z okresu Mělník (6 000 Kč)
Příspěvek na školní potřeby, vybavení na praxi-nářadí, vrtačku, montérky, dopravu a obědy.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Laura a Patricie S. z okresu Mělník (10 000 Kč)
Příspěvek na obědy, školní pomůcky a úhradu mimoškolních aktivit.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Patrik B. Z okresu Mělník (5 000 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky, obědy, úhrady za mimoškolní aktivity rozvíjející osobní potenciál žáka.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Nicol A. z okresu Louny (7 000 Kč)
Příspěvek na zaplacení internátu, stravné, pomůcky pro 1. ročník.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Barbora V. (5 000 Kč)
Příspěvek na školní výbavu a náklady na školní akce.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Anna N. z okresu Děčín (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 460 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Adéla K. z okresu Děčín (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 460 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Emilie K. z okresu Děčín (51 Kč)
PC sestava Dell Opti Plex studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Enrico K. z okresu Děčín (51 Kč)
PC sestava Dell Opti Plex studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Tamara K. z okresu Děčín (51 Kč)
PC sestava Dell Opti Plex studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Anna V. z okresu Litoměřice (4 321,90 Kč)
Notebook Lenovo T 470 pro studijní účely.
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Poradna pro integraci, z. ú. – (46 000 Kč)
Podpora pořízení učebních materiálů a úhrady skupinových kurzů českého jazyka pro skupinu 23 mladých lidí příchozích na území Ústeckého kraje z válkou postižené Ukrajiny.
podpořil Fond ARMEX ENERGY