Vzdělávací fond HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů

In by katkavalesova

Vzdělávací fond HEURÉKA při Ústecké komunitní nadaci vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4. otevřeného grantového kola programu na podporu vzdělávání učitelů základních, středních či vyšších odborných škol na Ústecku a na Litoměřicku.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. prosince 2018
Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč
Objem prostředků k dispozici pro přerozdělení: min. 140 000 Kč