Prostředky z fondu jsou rozdělovány v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) stanovené OSN pro roky 2015 až 2030 a to s cílem č. 4 Kvalitní vzdělání.

Cílem programu je trvale přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a Litoměřicku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium.

Pro Vzdělávací fond HEURÉKA jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola. O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pátku 27. března 2020. Informace o aktuálních výzvách najdete zde.

Kdo může podat žádost o nadační příspěvek:

  • Individuální vzdělávání: žádost podává fyzická osoba v pracovním poměru na pozici učitel na základní či střední škole v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice.
  • Skupinové vzdělávání pedagogického sboru: žádost podává za právnickou osobu statutární zástupce základní či střední školy v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice.