Stipendijní fond Renesance je určen nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí a byl vytvořen s cílem umožnit jim vycestovat a nabrat zkušenosti pobytem v zahraničí, získat jazykové vybavení a získat snazší přístup ke vzdělání.

Pro Stipendijní fond jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola. O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pondělí 20. listopadu 2017 v rámci vyhlášeného 6. otevřeného grantového kola na podporu studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a školním roce 2018/2019. Přehled podpořených stipendistů najdete níže.

Aktuální výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu naleznete zde.

O nadační příspěvek se mohou ucházet nadaní mladí lidé, kteří mají zájem studovat v zahraničí:

  • střední školu;
  • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
  • včetně formy výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další).

Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé bez statutu studenta ucházející se o studia v zahraničí. I ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí a získají vstupní povolení ke studijnímu pobytu v dané zemi.