Zaměstnanci firem skupiny RYKO mají jedinečnou příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci či letos nově pro neformální občanskou iniciativu, v které se osobně či přes své rodinné příslušníky aktivně angažují. Stačí ve spolupráci s danou neziskovou organizací či občanskou iniciativou  vyplnit jednoduchou žádost o nadační příspěvek a vaším jménem ji podat.
Uzávěrka pro podání žádosti je v pondělí 2. října 2023.

Žádost ve spolupráci se zaměstnancem firem skupiny RYKO mohou podat:

  • nevládní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, což mohou být například školy a školky
  • neformální občanské iniciativy, za které považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení min. 3 aktivních občanů usilující prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.