Cílem programu je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Pro Fond LOGIT jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola. O podporu bylo možné se ucházet do pondělí 27. února 2023. Informace o aktuálních výzvách najdete zde.

Fond LOGIT podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Projekty mohou být zaměřené například na:

  • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
  • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
  • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
  • budování kvalitních mezilidských vztahů;
  • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
  • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.