Cílem programu je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Pro Fond LOGIT jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola. O podporu je možné se ucházet do čtvrtka 8. listopadu 2018. Veškeré potřebné informace najdete zde.

Fond LOGIT podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Projekty mohou být zaměřené například na:

  • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
  • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
  • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
  • budování kvalitních mezilidských vztahů;
  • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
  • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.
O nadační příspěvek mohou žádat neformální občanské iniciativy, nevládní neziskové organizace a příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, které svými projekty přispívají ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Za neformální občanskou iniciativu považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně 3 aktivních občanů, které usiluje prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.

Do 6. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 12 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 202 600 Kč.

Tříčlenná hodnotící komise se zapojením zaměstnanců společnosti LOGIT s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků navrhla k podpoře sedm projektů v celkové výši 104 600 Kč.

Projekty budou realizovány v období od 1. září 2018 do 28. února 2019.

Klub českých turistů, odbor Podbořany (10 000 Kč)
Informační turistická tabule
Příprava a instalace informační tabule do prostor podbořanského Masarykova náměstí s cílem představit návštěvníkům města místní turistická lákadla a propagovat specifika Podbořanska.

Okrašlovací spolek Budíček (7 000 Kč)
Společně za Skytaly krásnější
Cílem je ve spolupráci s místními obyvateli, změnit jeden malý zarostlý kout Skytal v místo, které bude jejich ozdobou. Místní občané upraví blízké okolí vjezdu do Skytal, zástupci spolku Budíček osadí lavičku a společnost LOGIT bude navždy vyrytá v podstavci nově zrenovovaných božích muk, které se náhodou podařilo nalézt ukryté pod zemí při zemních pracích.

Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. (17 600 Kč)
Naučná stezka „Do historie hradu Křečov“
Instalace naučné stezky „Cestou proti proudu času – do historie hradu Křečov“ počítající i s obnovou zaniklé cesty a aleje nedaleko dosud málo známé kulturní památce Podbořanska nacházející se poblíž Podbořanského Rohozce, a to vše se zapojením veřejnosti.

SRPŠ při I. ZŠ Podbořany z.s. (20 000 Kč)
Dětské hřiště, III. etapa
Pokračování rozšíření dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech a jeho zatraktivnění dovybavením o další bezpečné a dětmi žádané herní prvky. Hřiště je využíváno žáky ZŠ Husova i T. G. Masaryka i rodiči s malými dětmi, kteří mají do areálu hřiště o všední dny též přístup.

Základní škola a mateřská škola Petrohrad (10 000 Kč)
Herní a didaktické prvky pro školní zahradu
Podpora zatraktivnění školní zahrady ZŠ a MŠ Petrohrad o další herní prvky, které budou žákům, ale i veřejnosti sloužit nejenom k relaxaci, odpočinku, ale i výuce.

Základní škola Kryry (20 000 Kč)
Ptačí zahrada
Instalace základních typů ptačích budek, krmítka pro zimní přikrmování a informačních tabulí o hnízdění ptáků v areálu ZŠ Kryry s cílem podpory ochrany a výchovy k ochraně ptactva v přírodě.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. (20 000 Kč)
Vnitřní omítky ve věži kostela sv Jiljí
Již 11 let spolek svépomocně opravuje významnou gotickou památku Podbořanska – kostel sv. Jiljí v Libyni. Z ruiny se jim podařilo vytvořit malé kulturní centrum, jež navštěvuje stále více turistů a rodičů s dětmi. Pro jejich bezpečí i spokojenost plánují členové spolku dobrovolnicky opravit omítky u vchodu do kostela a kolem schodiště.

Do 5. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 17 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 304 000 Kč.

Tříčlenná hodnotící komise se zapojením zaměstnanců společnosti LOGIT s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků navrhla k podpoře osm projektů v celkové výši 102 000 Kč.

Projekty budou realizovány v období od 1. března 2018 do 15. září 2018.

1. Česká společnost, z.s. (18 000 Kč)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SVÉPOMOCÍ
Cílem je vytvořit za pomoci rodičů a dobrovolníků v Podbořanech první oplocenou zahradu v přírodním stylu pro malé děti, a to otevřenou pro širokou veřejnost. Na zahradě je plánováno založení bylinkových záhonů, stopoviště a mnoho užitečných převážně dřevěných prvků k rozvíjení znalostí dětí i dospělých.

BIG FISH TEAM Podbořany – neformální občanská iniciativa (17 000 Kč)
Rybářské závody dětí, mládeže a dospělých – Izzyho memoriál 2018
Podpora konání dalšího ročníku oblíbených rybářských závodů v prostoru bývalé požární nádrže v Podbořanech s podtitulem „Chyť a pusť“. Akce samotná je zároveň uctěním památky zemřelého kamaráda Tomáše „Izzyho“ Posnera, který tyto rybářské závody v minulosti spolupořádal a byl motorem obnovy celé nádrže a jejího zarybnění.

Okrašlovací spolek STEBNO 2020 (10 000 Kč)
Oprava památníku sedmi obětem povodní a jeho okolí
Další etapa opravy památníku obětem povodní z roku 1872 a jeho okolí ležícího v katastru osady Stebno v obci Kryry realizovaná vlastními silami členů spolku. V současnosti je památník stále v havarijním stavu a bez celkové sanace nemá šanci na přežití pro budoucí generace.

SRPŠ při I. ZŠ Podbořany z.s. (18 000 Kč)
Dětské hřiště, II. etapa
Rozšíření dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech a pokračování v jeho dovybavování o zakoupení další bezpečné a pro děti atraktivní herní prvky. Hřiště je využíváno žáky ZŠ Husova i T.G. Masaryka i rodiči s malými dětmi, kteří mají do areálu hřiště o všední dny též přístup.

VEEV, z.s. (6 000 Kč)
Kdo si hraje, nezlobí aneb aktivní využití volného času v Petrohradě
Podpora rozjezdu pásma zájmových kroužků (výtvarný, dramatický, dovedných rukou a zdravý talíř) pro děti a mládež z obce Petrohrad, Černčice a Bílence.

Základní škola a mateřská škola Petrohrad (10 000 Kč)
Bylinková zahrada
Podpora vybudování bylinkové zahrady převážně pro děti-žáky ZŠ a MŠ Petrohrad s cílem zapojit je do péče a starost o přírodu. Projekt navazuje na skutečnost, že i žáci z vesnických škol přestávají mít kladný vztah k přírodě a zahradničení bohužel znají povětšinou již jen od svých prarodičů či z televize

Základní škola a mateřská škola Vroutek (5 000 Kč)
Zahrádka v MŠ
Realizace školkové zahrádky na nevyužitém místě s cílem vytvořit zde místo pro pěstování zeleniny a ukázat tak dětem, jak zelenina roste a dostává se na talíře. Děti budou mít šanci si vyzkoušet vše od přípravy země a sázení, trhání plevele, zalévání až po sklízení a konzumaci vlastní mrkve či ředkviček.

Základní škola Kryry (18 000 Kč)
Poznáváme region
Instalace dřevěných venkovních prvků v areálu ZŠ Kryry, které interaktivní a zábavnou formou povedou děti k získání a procvičování informací o regionu, kde žijeme.

Do 4. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 15 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 270 000 Kč.

Tříčlenná hodnotící komise s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků navrhla k podpoře sedm projektů v celkové výši 108 000 Kč.

Projekty budou realizovány v období od 1. září 2017 do 28. února 2018.

neformální iniciativa při místní skupině ČČK – Nepomyšl (15 000 Kč)
Dřevěná vyhlídka u lípy

Příspěvek na vybudování vyhlídkového altánu a svépomocnou úpravu přístupové cesty k němu na turisticky atraktivním místě vršku kopce za Nepomyšlí směrem na Dvérce s výhledem na široké okolí Podbořanska, Chomutovska a Doupovských vrchů.  Vyhlídka bude sloužit rodinám s dětmi i všem, co se rádi toulají přírodou.

Okrašlovací spolek Budíček (8 000 Kč)
Lavička do krajiny

V rámci projektu chceme vlastnoručně vyrobit minimálně 4 lavičky a se souhlasem vlastníka pozemku je umístit do krajiny Podbořanska pro odpočinek kolemjdoucích s cílem zatraktivnit zdejší oblast plnou krásných míst v přírodě, ale pro mnohé neznámou.

Okrašlovací spolek STEBNO 2020 (15 000 Kč)
Oprava památníku sedmi obětem povodní a jeho okolí

Oprava památníku obětem povodní z roku 1872 a vlastními silami členů spolku i jeho okolí ležícího v katastru osady Stebno v obci Kryry. V současnosti je památník v havarijním stavu a bez celkové sanace nemá šanci na přežití pro budoucí generace.

Sdružení rodičů a přátel školy při l. ZŠ Podbořany, z.s. (20 000 Kč)
Dětské hřiště

Rozšíření dětského hřiště v areálu ZŠ Husova v Podbořanech o zakoupení dalšího bezpečného a pro děti atraktivního herního prvku.  Hřiště je využíváno žáky ZŠ Husova i T.G. Masaryka i rodiči s malými dětmi, kteří mají do areálu hřiště o všední dny též přístup.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek (15 000 Kč)
Pomozme dokončit osmý div světa

Již 10 let spolek svépomocně opravuje významnou gotickou památku Podbořanska – kostel sv. Jiljí v Libyni. Z ruiny se jim podařilo vytvořit malé kulturní centrum, jež navštěvuje stále více turistů a rodičů s dětmi. I pro ně se v kostele připravuje unikátní vitrážové muzeum, jehož hlavním lákadlem bude obrovský prosvětlený strop, jehož stavební úprava je obsahem tohoto projektu.

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace (15 000 Kč)
Zahrada pro netradiční využití volného času II

V obci Petrohrad schází vhodný prostor k trávení volného času dětí a mladých lidí. Proto se zaměstnanci školy i rodiče chopili iniciativy a ve spolupráci s obcí část školní zahrady přetváří v bezpečný a atraktivní prostor k hrám a vzájemné setkávání místní široké veřejnosti. V projektu chtějí místní svépomocí vytvořit větší přírodní bludiště, upravit část zahrady pro hru Discgolf a dovybavit vznikající areálek venkovním posilovacím strojem.

Základní škola Kryry, okres Louny (20 000 Kč)
Pomůcky pro mladé záchranáře

Vybavení Klubu mladých záchranářů při ZŠ Kryry pomůckami pro nácvik první pomoci. Ty budou využívány pro činnost klubu, přípravu na soutěže, ale i pro žáky školy, kroužek mladých hasičů a další kryrské spolky pracující s dětmi a mládeží.