„občanské sdružení The Boom” (5 000 Kč)
Příspěvek na propagaci a realizaci 26. Vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra.

Athletic Club Ústí nad Labem o.s. (5 000 Kč)
Nákup dresů a atletického vybavení pro členy Athletic Clubu Ústí nad Labem.

Roman Dietz (5 000 Kč)
Zajištění koncertní sezony na zámku Trmice v roce 2016.

FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. (5 000 Kč)
Uspořádání mezinárodního turnaje ALBIM CUP 2016.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (5 000 Kč)
Podpora činnosti nadace – motivace škol a organizací pracujících s mládeží v činnostech zaměřených na ekologickou výchovu a regionální problémy.

Občanské sdružení EKOFORUM Ústí nad Labem (5 000 Kč)
Podpora oslav k 130. výročí založení Obchodní akademie v Pařížské ulici v Ústí nad Labem.

Romano jasnica, spolek (5 000 Kč)
Příprava a realizace akce s názvem Různobarevný festival.

Miroslav Smrčka (10 000 Kč)
Úhrada nákladů spojených s účastí na POH 2016 v Riu de Janeiru.

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (5 000 Kč)
Podpora organizování přeborů oddílu SKP pro dětské kategorie.

Ivana Stebilová (10 000 Kč)
Zajištění pobytu u moře pro děti s ADHD a děti s Tourettovým syndromem.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (5 000 Kč)
Uspořádání exkurze do vybraného místa v Německu pro studenty Vzdělávacího střediska Trmice.

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Ústí nad Labem č. 4 (5 000 Kč)
Příspěvek na přípravu a realizaci vzájemně prospěšných akcí pro seniory se zdravotním postižením.