Fond HENNLICH je prioritně zaměřen na podporu projektů mladých lidí ve věku 15 až 25 let studujících či žijících v Litoměřicích. Podpora je realizována skrze program “Litoměřice – live city jsi ty”, pro který jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola.

O podporu bylo možné se ucházet do pondělí 2. dubna 2018. Informace o aktuálních grantových výzvách najdete zde.

Společnost HENNLICH s. r. o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily ke dni 10. května 2018 výsledky již 14. otevřeného grantového kola na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích. Maximální výše jednoho nadačního příspvěku činila 5 000 Kč.

Ke dni uzávěrky 2. dubna 2018 nadace obdržela 15 projektových žádostí v celkové požadované hodnotě 74 000 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 13 projektů v celkové výši 64 000 Kč, které budou realizovány po dobu maximálně 1 roku (od 15. května 2018 do 14. května 2019).

Seznam podpořených projektů

Barbora Beranová (5 000 Kč)
CulturaL

Projekt CulturaL je kulturní přehled Litoměřic. Vychází jednou měsíčně v podobě plakátů, které jsou k přečtení na všech výlepových plochách mkz nebo na www.cultural.cz, kde si lze plakát stáhnout a poté vytisknout.

Barbora Beranová (5 000 Kč)
LITOMĚŘICKÉ BLEŠÍ TRHY 2018

Bleší trhy na Kostelním náměstí přinášejí možnost dát pro vás nepotřebným věcem nový život, potkat se s kamarády, známými, poznat nové lidi. Zastavit se po zrychleném tempu týdne. Trh je prostředek pro setkávání lidí a podpora komunity. Letošní bleší trhy přinášejí kulturní oživení v podobě drobných dopoledních hudebních vystoupení či dílen pro děti.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (5 000 Kč)
SPORTEM KU ZDRAVÍ, NÁS TO I BAVÍ!

Projektem SPORTEM KU ZDRAVÍ, NÁS TO I BAVÍ! chceme reagovat na přání našich klientů účastnit se sportovních akcí a trávit volný čas sportovními aktivitami. Finance z tohoto projektu umožní klientům dostupnější společnou dovolenou a volnočasové aktivity mimo chráněné bydlení.

“Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o.” (4 000 Kč)
Litoměřická debatní liga

Pětičlenná družstva litoměřických základních škol soutěží v debatním klání, ve kterém si vždy vylosují tezi (např. Pamlsková vyhláška by na ZŠ měla být zrušena) a postoj (ANO/NE), který obhajují. Porota, složená z učitelů ZŠ, určuje vítěze.

Junák – český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Rozloučení s prázdninami – Víkend na lanech 2018

Stavba mobilního lanového centra v prostoru lesoparku Mostná hora v Litoměřicích a lesoparku Osmička v Lovosicích a jeho provoz pro širokou veřejnost, především pro děti ve věku 6-15 let.

Kateřina Karbusová (5 000 Kč)
Orientační běh NADĚJE

Orientační běh NADĚJE nabízí příležitost ke sportovní aktivitě, která je nenáročná fyzicky i finančně. Jde o akci dobře dostupnou i pro rodiny s dětmi. Zároveň jde o příležitost pro sociálně znevýhodněné rodiny zapojit se do komunity.

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci (5 000 Kč)
Folklórní koncert

Cílem projektu je podpořit členy Chlapeckého pěveckého sboru Páni kluci v jejich aktivitách, representovat město Litoměřice i Českou republiku, a potěšit naše posluchače a příznivce sborového zpěvu.

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice (5 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého

Cílem projektu je umožnit na zahájení sezóny soutěžní setkání hráčů a hráček Ústeckého kraje v kategorii staršího žactva, které se v minulosti Míra Vostrý nejvíce věnoval.

Pavel Koňařík (5 000 Kč)
Letní tenisový kurz pro děti a mládež 2

Cílem projektu je zprostředkovat a naučit děti základním tenisovým dovednostem. Naučit je tenisovým úderům, správnému tenisovému postavení, ale i takovým věcem, jako je správné počítání tenisového zápasu, či znalostem v oblasti tenisu a sportu.

Hedvika Rambousková (5 000 Kč)
Indiáni z NADĚJE 2018

Příměstský tábor s názvem Indiáni z NADĚJE 2018 je již 5. rokem zaměřen na smysluplné trávení volného času v období letních prázdnin dětí z azylového domu NADĚJE v Litoměřicích. Program tábora je zaměřen na pomoc při odstranění jevů, které ohrožují kvalitu života těchto dětí. Díky tomuto projektu se děti podívají do indiánské vesničky, zoologické zahrady, svezou se na koních a zúčastní se zážitkových workshopů. Tyto aktivity pozitivně ovlivní rozvoj osobnosti každého dítěte.

Petr Soubusta (5 000 Kč)
BMX závody pro mládež a veřejnost

Dát možnost mládeži vyzkoušet si sport BMX a zazávodit si mezi sebou.

Středisko křesťanské pomoci Litoměřice (5 000 Kč)
Softball dětem

Cílem projektu je umožnit dětem zápasovou zkušenost a společný čas s dětmi provozujícími stejný sport na volnočasové úrovni. Stejně tak výměna zkušeností mládežnických vedoucích s vedením dětských skupin.

Vox Luminas, z. s. (5 000 Kč)
4.ročník Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2018

Festival je určen pro malé a začínající žongléry, pro které jsou připravovány workshopy a možnost vystoupit před publikem. Na straně druhé je festival určený pro širokou veřejnost jako kulturní akce, která má možnost seznámit se s žonglováním jako volnočasovou aktivitou. Pro veřejnost je po celé dva dny připraven doprovodný program plný dětských i dospělých umělců. Festival začíná veřejnou soutěží žonglérů a končí velkou Galashow, kam zveme špičkové české žonglérské umělce.

V rámci programu vypisujeme každoročně výzvu k předkládání žádostí a to v následujících tématických oblastech:

  • Zelená je život (zlepšení a ochrana životního prostředí)
  • Na červenou zastav (zlepšení podmínek provozu na silnicích)
  • Proměnlivé palety (kulturní život v Litoměřicích)
  • Žlutou kartu nedostanu (jednorázové sportovní akce)
  • Jakou barvu má naděje? (pomoc dětem a mladistvím z dětských domovů, menšinám, mentálně postiženým apod.)
  • Za šedou kúru mozkovou! (projekty na podporu vzdělávání)
O nadační příspěvek mohou žádat všechny typy nevládních neziskových organizací registrované v České republice:

  • spolky
  • ústavy
  • nadace a nadační fondy
  • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

Dále pak příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji. Stejně tak jako neformální skupiny a jednotlivci.

Společnost HENNLICH s. r. o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily ke dni 25. dubna 2017 výsledky již 13. otevřeného grantového kola na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích. Maximální výše jednoho nadačního příspvěku činila 5 000 Kč.

Ke dni uzávěrky 27. března 2017 nadace obdržela 26 projektových žádostí v celkové požadované hodnotě 127 000 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 20 projektů v celkové výši 99 000 Kč, které budou realizovány po dobu maximálně 1 roku (od 15. května 2017 do 14. května 2018).

Seznam podpořených projektů

Barbora Beranová (4 000 Kč)
Bleší trh Litoměřice

Bleší trh Litoměřice je projekt, jehož smyslem je vytvářet prostor pro setkávání lidí ve veřejném prostoru. Cílem je několikrát do roka vytvořit společensko-kulturní událost, na které by se spolu mohli potkat a popovídat si i lidi, kteří se spolu doposud neznají. Za takové události ve veřejném prostoru musí účastníci často zaplatit, a proto právě zde má setkávání podobu blešího a směnného trhu. Zúčastnit se může každý a dokonce může odcházet s novým zbožím, aniž by musel utrácet peníze. Stačí s sebou přinést věci, které již nepotřebuje a může je zde směnit za něco jiného z čeho se bude nově těšit.

Barbora Beranová (5 000 Kč)
Výtvarná dílna D65

Projekt D65 je rozsáhlý v kulturním významu. Jedná se jednak o vytváření kulturního magazínu, ale zejména o provozování Výtvarného Ateliéru D65, kde se konají výtvarné workshopy pro zájemce, kteří by si chtěli vyzkoušet neobvyklé techniky, knihařinu, linoryt a další grafické techniky. Workshopy ateliér nabízí pouze za cenu spotřebovaného materiálu, neboť dílnu vnímá jako prostředek pro vytváření komunikace mezi kulturně zaměřenými lidmi. Tyto aktivity chce proto rozšířit o další kurzy a lépe propagovat mezi širší veřejnost, aby se o této možnosti dozvěděli noví zájemci.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (5 000 Kč)
Krásy místa, kde žiji

Cílem projektu „Krásy místa, kde žiji“ je přiblížit dospělým lidem s mentálním postižením jejich okolí, památky a historii kraje, v němž žijí a zároveň je naučit  využívat běžně dostupné služby a komunikaci s veřejností, např. využívat veřejnou dopravu nebo zajít do muzea. Za tímto účelem proběhnou dvě větší akce, které jsou plné oblíbených volnočasových aktivit klientů Diakonie ČCE, ale bez pomoci dobrovolníků by se je nepodařilo zorganizovat: letní dovolená klientů s dobrovolníky a tematický soutěžní večer vědomostních her v týmech.

Junák – český skaut, okres Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Workshopy survival

Cílem projektu Workshopy survival je uspořádat pro asi 100 členů Junáku ve věku 10 – 16 let čtyři workshopy s důrazem na přežití v přírodě. Akce se uskuteční v rámci krajského kola Svojsíkova závodu na skautské základně Mentaurov u Litoměřic o víkendu 9. – 11. června 2017.

Junák – český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Rozloučení s prázdninami – víkend na lanech 2017

Víkend na lanech 2017 proběhne k příležitosti ukončení letních prázdnin v lesoparku Mostná hora v Litoměřicích a v lesoparku Osmička v Lovosicích. Projekt cílí na děti z široké veřejnosti ve věku 6 – 15 let, pro které bude připraveno mobilní lanové centrum s řadou nízkých i vysokých lanových překážek.

Jakub Kacar (5 000 Kč)
Koncert litoměřických muzikantů

Koncert litoměřických muzikantů si klade za cíl na jedno jeviště v jeden čas seskupit co nejvíce bývalých žáků litoměřické ZUŠ, kteří se po jejím dostudování dále věnovali hudbě a jsou doposud aktivními hráči či zpěváky. Smyslem takového koncertu je motivovat současné žáky ZUŠ k pravidelnému cvičení a zprostředkovat širší veřejnosti příjemný kulturní zážitek.

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého

Cílem projektu Memoriál Míry Vostrého je uspořádat již 5. ročník turnaje ve stolním tenisu, který zahajuje soutěžní sezónu 2017/2018. Turnaj je určen staršímu žactvu do 14 let a je pro tuto kategorii největším závodem Ústeckého kraje. Akce proběhne v září 2017 ve stolně tenisové hale GJJ Litoměřice.

David Krpeš (5 000 Kč)
Umění ve spreji aneb zdravé graffiti

Umění ve spreji aneb zdravé graffiti je projekt zaměřený na problematiku a prevenci sprejerství. Cílem jednorázové osvětové akce je obecné představení dané problematiky širší veřejnosti a preventivní působení na děti a mladistvé ohrožené sociálně patologickými jevy. Smyslem projektu je ukázat účastníkům, že graffiti není pouze projevem vandalismu, ale že na něj lze pohlížet i jako na smysluplné umění, které může být tvořeno i legálně a nemusí při něm docházet k poškozování městského prostředí.

Hana Lísalová (5 000 Kč)
S Klokánkem na koně posedmé

Smyslem projektu S klokánkem na koně posedmé je zapojit děti z Klokánku do běžného života a ukázat zájem o ně. Za tímto účelem pro ně v polovině září na ranči 3V Třebušín proběhne den plný zábavy připravený litoměřickými studenty. Studenti se tak seznámí s osudy méně šťastných dětí a děti z Klokánku zase prožijí den plný nových zážitků a jízdy na koních.

Adéla Marková (5 000 Kč)
Sportovní a zábavné odpoledne pro seniory

Cílem projektu Sportovní a zábavné odpoledne pro seniory je ukázat této věkové kategorii jejich přednosti, znovuobjevit někdy ztracenou chuť a elán pro nové věci, probudit v seniorech sportovního a soutěživého ducha. Senioři si budou moci vyzkoušet hned několik sportovních aktivit například – jógu, rehabilitační cvičení, taneční workshop. Připravené budou také různé soutěže.

Adéla Marková (5 000 Kč)
Vánoční taneční show s Funky Dangers

Cílem projektu Funky Dangers je v předvánoční době obohatit kulturní program v Litoměřicích Vánoční taneční show, která každý rok přiláká více jak 600 diváků. Programu se bude účastnit přibližně 200 dětí ve věku 4-18 let, které pravidelně navštěvují kurzy taneční školy Funky Dangers. Akce se bude pravděpodobně konat v hale na ZŠ U Stadionu od 17 nebo 18hod. Pro diváky je kromě bohatého kulturního programu připraveno také malé občerstvení, zábavný program a projekce videí.

NADĚJE (5 000 Kč)
Orientační běh NADĚJE

Smyslem projektu Orientační běh NADĚJE je založit novou tradici a poskytnout každý rok dětem z NADĚJE i široké veřejnosti příležitost ke sportovní aktivitě. Realizátoři chtějí povzbudit a motivovat litoměřickou veřejnost k pohybu a aktivnímu trávení volného času, a proto byl zvolen běh, který je finančně nenáročný a tedy dostupný pro každého. Běh se uskuteční v blízkosti města Litoměřice, celkem budou vyznačeny 3 trasy. Vzhledem k celkové koncepci jde o akci dobře dostupnou pro rodiny s dětmi. Zároveň jde o příležitost pro sociálně slabé a znevýhodněné rodiny zapojit se do komunity.

Slavoj Litoměřice, z. s. (5 000 Kč)
Litoměřický LEZEC 2017

Cílem projektu Litoměřický LEZEC 2017 je navázat na předchozí úspěšné ročníky dětských lezeckých závodů pořádaných v Litoměřicích. Závodů v lezení na lezecké stěně se budou moci zúčastnit nejen “zkušení lezci”, ale i široká veřejnost ve věku od 4 do 16 let.

Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Štít města Litoměřic

Jachtařský závod Štít města Litoměřic je pravidelně pořádaný závod sportovních a kajutových plachetnic pořádaný v Litoměřicích na Labi a nad jezem v Kopistech. Závod se bude konat 10. a 11. června 2017 a slouží k měření sil mezi závodníky napříč věkovým spektrem – děti, mládež, dospělí i důchodci. Vedle samotného závodu jde i o předávání zkušenosti napříč věkovými kategoriemi – staří mladým, zkušenější méně zkušeným – a propojení vazeb mezi generacemi jachtařů.

Slavoj Litoměřice, z.s. (5 000 Kč)
Hokejbal proti drogám – helmy pro mladé

Hokejbal proti drogám – helmy pro mladé je projekt, jehož cílem je doplnit výbavu hokejbalového oddílu SHC Killers Litoměřice o helmy za účelem nabízení možnosti jejich zapůjčení žákům základních a středních škol, kteří se chtějí zapojit do akce Hokejbal proti drogám. Hokejbal proti drogám je celorepubliková osvětová a náborová akce zaměřená na prevenci kriminality a užívání drog skrze hraní hokejbalu.

Petr Soubusta (5 000 Kč)
Pumptrack-bikerský hit

Smyslem projektu Pumptrack – bikerský hit je udržovat a stále vylepšovat pumptrackovou dráhu, bikrosovou dráhu a celé jejich okolí v areálu pod Bílou strání pro širokou veřejnost v Litoměřicích. Tento rok půjde zejména o vytvoření betonových zatáček a další rozšíření dráhy. Završením stavebních úprav pak budou podzimní náborové závody.

Bc. Irena Staňková (5 000 Kč)
Mirákulum

Projekt Mirákulum se zaměřuje na děti s mentálním postižením ve věku 8 – 12 let, které pro své specifické vzdělávací potřeby navštěvují základní školu praktickou v Litoměřicích. Jeho smyslem je celková prevence a minimalizace rizikových projevů chování, rozvoj pozitivního myšlení a sociálních dovedností a vedení dětí k zdravému životnímu stylu prostřednictvím návštěvy zábavního parku Mirákulum v Milovicích, kterému bude předcházet společné přespáním dětí ve školní družině. Děti se tak více sblíží a zároveň prožijí pocit radosti z pohybu a nových zážitků.

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko (5 000 Kč)
Softball dětem

SKP Klubíčko pořádá ve spolupráci s lektory z USA již 10 let týdenní softballové campy pro děti a mládež z Litoměřicka. Jako dlouhodobí účastníci těchto campů se někteří mládežníci rozhodli nabídnout mladším dětem možnost hrát softball i během školního roku, a vedou proto samostatně softbalový kroužek. Cílem projektu Softball dětem je umožnit softballovému týmu herní konfrontaci s jinými dětskými kluby softballu na přátelských utkáních s výhledem na založení vlastního softball klubu.

Hedvika Vavřincová (5 000 Kč)
Příměstský tábor pro nadějné děti 2017

Projekt Příměstský tábor pro nadějné děti 2017 je již 4. rokem zaměřen na smysluplné trávení volného času v období letních prázdnin dětí z azylového domu NADĚJE v Litoměřicích. Aktivity jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů, které ohrožují kvalitu života těchto dětí. Během týdne děti získají zážitky a zkušenosti, se kterými se v jejich prostředí jinak nesetkávají.

Vox Luminas, z.s. (5 000 Kč)
Incendio 2017

Festival Incendio 2017 je dvoudenní festival žonglování určený především malým žonglérům z nejrůznějších žonglérských skupin po celé republice, ale také veřejnosti, kdy si každý bude moci vyzkoušet některý z nabízených workshopů. Na závěr festivalu proběhne závěrečná slavnostní galashow s ohnivou a světelnou show pro veřejnost.