Fond HENNLICH je prioritně zaměřen na podporu projektů mladých lidí ve věku 15 až 25 let studujících či žijících v Litoměřicích. Podpora je realizována skrze program „Litoměřice – live city jsi ty“, pro který jsou každoročně vyhlašována otevřená grantová kola.

O podporu bylo možné se ucházet do pátku 25. března 2022. Informace o aktuálních výzvách najdete zde.

V rámci programu vypisujeme každoročně výzvu k předkládání žádostí a to v následujících tématických oblastech:

  • Zelená je život (zlepšení a ochrana životního prostředí)
  • Na červenou zastav (zlepšení podmínek provozu na silnicích)
  • Proměnlivé palety (kulturní život v Litoměřicích)
  • Žlutou kartu nedostanu (jednorázové sportovní akce)
  • Jakou barvu má naděje? (pomoc dětem a mladistvím z dětských domovů, menšinám, mentálně postiženým apod.)
  • Za šedou kúru mozkovou! (projekty na podporu vzdělávání)