Adresné nadační příspěvky

EGOO s.r.o. (15 000 Kč)
Redken-Střihaton 2016
7. ročník charitativní akce Redken-Střihaton 2016, jejímž cílem je z výtěžku kadeřnického maratonu podpořit neziskovou organizaci Pferda, která poskytuje sociální služby dospělým s mentálním postižením z Rychnovska a Náchodska.

Jatečfond, nadační fond (25 000 Kč)
Ústecký FESTival aneb Stáčíme kulturu

O. M. (50 000 Kč)
Zajištění komplexní zdravotní a sociální péče a dalších nezbytných služeb, vybavení i dalších potřebných nákladů pro těžce nemocnou matku příjemce.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (25 000 Kč)

25 let UJEP – slavnostní představení

Podpora projektů 29. otevřeného grantového kola

Fond CENTROPOL – Energie pomáhá se stal generálním partnerem
29. otevřeného grantového kola. Společnost si z doručených žádostí vybrala tři projekty přispívající k posilování vztahu k místu v celkové
výši 100 000 Kč
. Děkujeme.

Vladimír Hůda (12 000 Kč)
Neznámé Ústí
Příspěvek na výrobu a distribuci cyklu krátkých videodokumentů s názvem „Neznámé Ústí“ s cílem upozornit místní obyvatele na poněkud pozapomenuté příklady unikátní architektury ve městě Ústí nad Labem a jeho okolí.

Karolína Ranglová (37 000 Kč)
Sál
Podpora místní neformální občanské iniciativy, která má v záměru prostřednictvím realizace řemeslného workshopu přírodního stavitelství vybudovat v hospodě u Šimonů kvalitní zázemí pro realizaci společných aktivit pro sousedy, turisty a širokou veřejnost z obcí Levousy a Křesín.

Ústecká kulturní platforma 98 (50 000 Kč)
Historické dálkové turistické trasy v okrese Ústí nad Labem
Příspěvek na projekt, který si klade za cíl zábavnou formou poodkrýt obyčejným lidem další kus historie Ústecka, a to prostřednictvím pořádání putovních výstav o místní historii rozšířených o informace zachycující historické dálkové turistické trasy v severním Polabí.