Zaměstnanci společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. v ČR a na Slovensku mají příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci, v které se osobně či přes své rodinné příslušníky aktivně angažují. Stačí ve spolupráci s danou neziskovou organizací vyplnit jednoduchou žádost o nadační příspěvek a ji podat. Žádat mohou i zaměstnanci aktuálně pobývající na mateřské a rodičovské dovolené.

Pro program jsou každoročně vyhlašovaná otevřená grantová kola.
O podporu bylo možné se ucházet do pondělí 26. října 2020.

O jaké neziskové organizace se může v ČR jednat:

  • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, což mohou být například školy a školky;
  • obce do 2 000 obyvatel.

Na Slovensku se jedná o mimovládne a vládne neziskové organizácie včetně obcí do 2 000 obyvatel.