Zaměstnanci společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. v ČR a na Slovensku mají příležitost získat podporu pro neziskovou organizaci či nově neformální občanskou iniciativu, v které se osobně či přes své rodinné příslušníky aktivně angažují. Stačí ve spolupráci s daným subjektem vyplnit jednoduchou žádost o nadační příspěvek a ji podat. Žádat mohou i zaměstnanci aktuálně pobývající na mateřské a rodičovské dovolené.

Pro program jsou každoročně vyhlašovaná otevřená grantová kola.
O podporu je možné se ucházet do pondělí 23. října 2023.

O jaké neziskové organizace/iniciativy se může v ČR jednat:

  • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, což mohou být například školy a školky;
  • obce do 2 000 obyvatel;
  • neformální občanské iniciativy, za které považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení min. 3 aktivních občanů usilující prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.

Na Slovensku se jedná o mimovládne a vládne neziskové organizácie včetně obcí do 2 000 obyvatel a neformálních občanských iniciativ.