Fond AIR PRODUCTS podporuje projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života v Litvínově a okolí prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací.

Pro Fond jsou pravidelně veřejně vyhlašována tzv. otevřená grantová kola. O nadační příspěvek bylo možné se ucházet do pondělí 9. října 2017. Aktuální výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu naleznete zde.

Žádat o nadační příspěvek mohou následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

  • občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.