Fond AIR PRODUCTS se stal generálním partnerem našeho stěžejního programu s názvem „Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti„.

Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

Společnost si z doručených žádostí do 32. otevřeného grantového kola vybrala šest projektů
v celkové výši 150 000 Kč
.

Obnova torza sochy truchlící dívky je součástí rozsáhlého projektu záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce Všemily na Děčínsku, jehož cílem je vytvořit důstojné pietní místo, jako připomínku těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.
Technické vzdělávání mládeže středoškolského klubu (31 000 Kč)
Podpora přípravy učňovské mládeže z ústecké Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, a to formou realizace odborných soutěží přispívajících ke zlepšení její dovednosti, vědomosti, manuální zručnosti, zdravého sebevědomí i hrdosti na svůj obor.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Studenti pořádají další z veřejných debat (10 600 Kč)
Příspěvek na zajištění veřejné besedy na téma globálního oteplování, jež pod patronací Diakonie připraví a zrealizují studenti litoměřického gymnázia s cílem přispět k aktivnímu a uvědomělému postoji svého okolí a seznámit místní obyvatele s možnostmi, jak mohou sami přispět k udržitelnému životu v místě, kde žijí.

Dolský mlýn, z.s.
Zkamenělé osudy (40 000 Kč)
Příspěvek místní iniciativě na opravu kamenných náhrobků ve Všemilech, která je nedílnou součástí jejich záměru postupné záchrany bývalého hřbitova původních obyvatel obce a je připomínkou těsného soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet.

KČT, odbor Šluknov
Sobě pro radost, sousedům pro inspiraci, dětem pro pobavení (20 200 Kč)
Podpora celoročního pásma programu v přírodě i v klubovně nejen pro seniory ze Šluknovska s cílem při setkávání, pohybu, humoru a sdílení posilovat tělo i duši seniora.

Spolek pro podporu Hospice sv. Štěpána, z.s.
Bona Fide (23 200 Kč)
Příspěvek na zajištění propagační kampaně a workshopů s cílem motivovat a aktivizovat litoměřickou veřejnost k dobrovolnictví, a to s využitím a podporou stávajícího dobrovolnického dění okolo dobročinného obchodu Bona Fide v Litoměřicích.

Zelená pro planetu, z.s.
Jeden svět 2020 v Děčíně (25 000 Kč)
Příspěvek na propagaci a doprovodné akce 12. ročníku filmového festivalu Jeden svět, který se bude díky iniciativě spolku Zelená pro planetu na jaře roku 2020 konat ve městě Děčín.