Fond pravidelně vyhlašuje soutěž s názvem Technowizz, jejímž cílem je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech.

Do soutěže bylo možné se přihlásit do pátku 14. října 2022

Informace o aktuálních výzvách najdete zde.

Soutěž je určena:

  • pro studenty středních a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia studují obor strojní či elektrotechnický;
  • u studované školy nezáleží na zřizovateli (může se tedy jednat o školu soukromou, církevní, obecní či zřízenou krajským úřadem), ale sídlo školy musí být v kraji Ústeckém, Karlovarském, a Libereckém či v okrese Kladno, Mělník a Rakovník.

Jak jednotlivci, tak školní týmy musí zadání soutěže zpracovávat pod vedením odborného garanta tzn. vyučujícího dané školy a musí mít souhlas s účastí v soutěži od vedení své školy.