Vzdělávací fond HEURÉKA

In by komunitnin

Prostředky z fondu jsou rozdělovány v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) stanovené OSN pro roky 2015 až 2030 a to s cílem č. 4 Kvalitní vzdělání.

Přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a Litoměřicku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium. To je hlavním cílem Vzdělávacího fondu HEURÉKA, který byl založen MUDr. Evou Lohniskou v roce 2015.

 
Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
311400
korun
Příklady udělených stipendií

Anna Černohlávková, ZŠ a MŠ Povrly (4 300 Kč)
Příspěvek na vzdělávání učitele v oblasti metod rozvíjení matematické gramotnosti žáků dle Prof. M. Hejného.

Klára Dobošová, ZŠ a MŠ Povrly (3 600 Kč)
Příspěvek na vzdělávání učitele v oblasti metod rozvíjení matematické gramotnosti žáků dle Prof. M. Hejného.

Alena Magdalena Schnellyová, Svobodná základní škola, o.p.s., Terezín (10 000 Kč)
Příspěvek na další vzdělávání ve waldorfské pedagogice.

Veronika Slavíková, ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32, Litoměřice (8 350 Kč)
Příspěvek na zajištění dalšího vzdělávání v oblasti metod výuky anglického jazyka.

Kateřina Szaffnerová, Svobodná základní škola, o.p.s., Terezín
(10 500 Kč)

Příspěvek na další vzdělávání ve waldorfské pedagogice.