Fond Terezky a Sáry

In by komunitnin

V roce 2008 se rozhodl předseda naší správní rady Luděk Masopust založit dobročinný fond, který neváhal pojmenovat po svých dcerách a to Terezce a Sáře. Na co budou z fondu finanční prostředky uvolňovány bude již záležet pouze na jejich společném rozhodnutí.

Posláním fondu je přispívat k zlepšování kvality života místní komunity pro generace současné i budoucí.

Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
72600
korun
 

„Deska v očekávání“ od Kristiny Magasanikové, která byla umístěna na fasádu veřejných záchodků na Střekově, čímž byl vytvořen podklad pro další umělce.

Příklady podpořených projektů

„Pro kompot“ (28 000 Kč)
Umělecky architektonický výstavní prostor Pop up
Příspěvek na realizaci výstavního projektu pohybujícího se na pomezí volného umění a architektury a vznikajícího v budově bývalých veřejných záchodků v oblasti labského nábřeží na Střekově. Přetvářením této budovy chce místní sdružení umělců nabádat k dialogu o proměně veřejného prostoru a přehodnocení chápání architektury jako něčeho, co je z podstaty neovlivnitelné a neřešitelné, do čeho nelze zasáhnout.

MAS Labské skály, z.s. (25 000 Kč)
Obnova kříže patronů Knínic sv. Petra a Pavla
Předmětem projektu je zapojení místní komunity do realizace záchrany kriticky ohrožené památky místního významu kříže patronů Knínic sv. Petra a Pavla.

Občanské sdružení pod Studencem (19 880 Kč)
Obnova cestního kříže (1882) v Horní Lísce/Česká Kamenice
Obnova cestního kříže ve vísce na Českokamenicku s cílem zachovat tuto památku pro další generace, udržet historický kolorit míst, která již byla téměř zapomenuta a podpořit sounáležitost obyvatel s krajinou a místem, kde žijí.