Fond Renesance Martina Hausenblase

In by katkavalesova

Stipendijní fond Renesance byl založen v roce 2010, Martinem Hausenblasem. Posláním fondu bylo udělování stipendií nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí, kteří chtěli vyjet studovat do zahraničí.

V roce 2018 se Martin Hausenblas rozhodl pro změnu neb se začalo ukazovat, že potřeba finančních prostředků v této oblasti není již tak naléhavá.

Podpora studia v zahraničí je již dobře podporovaná Evropskou unií a státem a moje prostředky tam nemají to nejlepší užití. Proto jsem se rozhodl změnit název fondu na Fond Renesance Martina Hausenblase a věnovat se obnově drobných památek v krajině Ústecka a Děčínska.“

 
Podpořeno celkem
0
projektů
Rozděleno celkem
274200
korun

Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec najdete ukrytou secesní kapli z konce 19. století. Je možné, že je to možná vůbec první secesní stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je podobně jako historie jejího původního vlastníka kaple zapomenutá, zdevastovaná a zchátralá. Proto vznikl Spolek pro obnovu kaple, který si klade za cíl zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a také zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.

Příklady podpořených projektů

Chvojensko z.s. (38 000 Kč)
Vrátíme kříž tam, kam patří – kamenný podstavec a infotabule
Příspěvek místní iniciativě na částečně svépomocnou obnovu a návrat centrálního kříže na bývalý arnultovický hřbitov s cílem navrátit mu pietní ráz a současně připomenout historii obce včetně neslavné doby ničení památek a hrobů.

Člověk v tísni, o.p.s. (21 000 Kč)
Doprovodný program festivalu Jeden svět 2019 – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Příspěvek na realizaci doprovodného programu festivalu filmů o lidských právech v Ústí n. L. s cílem oslovit mladé lidi a formou dokumentů, besed, výstav a dalších akcí jim představit zásadní sociální a politická témata a konkrétními příběhy inspirovat a posilovat ty, jež věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu pro rozvoj našeho regionu.

Spolek Pod Studencem (89 628 Kč)
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice u České Kamenice
Příspěvek na záchranu drobné památky z roku 1719 na návsi Kunratic na Děčínsku s cílem uchovat za přispění aktivity místních občanů toto ojedinělé dílo lidové zbožnosti a velkého místního významu i pro další generace.

Spolek pro obnovu kaple Botschen (100 000 Kč)
Obnova kaple Botschen – II.etapa – Instalace pevné vazby stropu
Příspěvek místní iniciativě na první krok k obnově zapomenuté, zdevastované a zchátralé secesní kaple z konce 19. století, ukryté v lese u Libouchce. Dlouhodobý cíl spolku je zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.

Střekovské matky z.s. (25 700 Kč)
Střekov žije 2019
Příspěvek na celoroční pásmo aktivit, jejichž cílem je za pomoci místních oživit veřejný prostor v městském obvodu Střekov a vytvořit zde aktivní komunitu, která bude nositelem společenských, kulturních a sportovních aktivit.

Projekty byly podpořeny v rámci programu „Lidé a místo – posilování vztahu k místu“.