Změna ve vedení nadace

In Novinky by katkavalesova

Vážení,
je to už 25 let, co jsem stál u zrodu Ústecké komunitní nadace a rovných 20 let jsem měl možnost být v jejím čele.

Byly to roky, během kterých se nám podařilo získat solidní základ nadační jistiny přesahující 40 mil. korun. Bylo to také období, kdy jsme se těšili velkorysé podpoře zahraničních dárců, v čele se soukromou americkou nadací Ch. S. Mott Foundation, kteří v nás viděli nástroj upevňující demokracii v nově se formující společnosti. Vybudovali jsme si za ta léta pověst klíčového hráče na poli komunitní filantropie nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Nyní jsme již zavedenou nadací, která se těší štědré podpoře místních dárců, zájmu místních neziskových organizací i jednotlivců a nebojí se vstupovat i do složitých participačních projektů, jakým je aktuálně třeba zpřístupnění šikmé věže kostela.
Ale čas je i změna a tak jsem se rozhodl věnovat svým dalším životním projektům.

Pomyslné kormidlo od ledna 2019 předávám do rukou nové ředitelce nadace Katce Valešové, zkušené manažerce, která v nadaci již 15 let pečuje nejen o vztahy s dárci. Přeji jí v nové roli hodně štěstí a Vám všem děkuji za spolupráci.

Tomáš Krejčí