Program na podporu dětí startuje díky podpoře ARMEX ENERGY

In Novinky by katkavalesova

Díky podpoře od děčínské společnosti ARMEX ENERGY, a.s. můžeme opět pomáhat dětem a mladým lidem, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Kdy jindy než v této složité a náročné době je této podory třeba.
Žádat o finanční prostředky z Fondu ARMEX ENERGY je možné do pátku 6. května 2022. Výše nadačního příspěvku je max. 15 000 korun.
Neváhejte tak v rodinách, ve školách, dětských domovech, nízkoprahových klubech či jiných aktivizačních zařízeních, sdílejte tuto informaci a pomozte dětem chopit se této příležitosti.
Více informací na najdete na zde.