Fond ARMEX ENERGY rozdělil 200 000 Kč znevýhodněným žákům a studentům

In Novinky by katkavalesova

Sedmnáct mladých lidí, kteří kvůli sociálním nebo zdravotním znevýhodněním mají nedostatek prostředků na studium, si dnes odneslo finanční podporu od Fondu ARMEX. V šesti dosavadních ročnících společnost ARMEX ENERGY ve spolupráci se společností Alza.cz a dalšími dárci podpořila již 67 žádostí mladých lidí a rozdělila mezi ně celkem více než 750 000 korun. Peníze studenti převážně ze severních Čech použijí na pořízení školních pomůcek či techniky, na úhradu nákladů na internát, cestovné, jazykové kurzy nebo obědy.

„Mládí je obdobím, které předznamenává celý budoucí život. Nepříznivé podmínky leckdy nevyváží ani talent nebo píle. Děti, které se musely potýkat s jakýmkoli znevýhodněním, velmi často za svými šťastnějšími a stejně nebo dokonce i méně nadanými vrstevníky až do dospělosti jen pokulhávají. Právě proto jsme se rozhodli, že náš Fond ARMEX bude pomáhat právě dětem, které mají handicap nebo žijí v sociálně slabém prostředí,“ řekl při předávání grantů Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.

Seznam podpořených studentů najdete zde.