Fond Miroslava Dušánka

Rodina Miroslava Dušánka, nevidomého, který i přes svůj handicap dokázal žít plnohodnotným životem, se rozhodla uctít jeho památku založením dobročinného fondu. Z fondu Miroslava Dušánka půjdou každoročně prostředky na pomoc lidem se zrakovým postižením.

Přehled všech dárcovských fondů najdete zde.

Dárcovský fond zkráceně fond si lze představit podobně jako inteligentní účet v bance, na který vy, vaše firma či třeba vaši přátelé, dlouhodobě zasílají finanční prostředky. Ty se na účtu hromadí, případně se i dle vámi zvolené investiční strategie zúročují, a ve chvíli, kdy dosáhnou potřebné výše či vznikne potřeba je použít k naplnění vámi stanoveného dobročinného poslání fondu, tak z tohoto účtu odejdou vybrané neziskové organizaci.

Aby bylo zřejmé, na jaké dobročinné aktivity mohou být finanční prostředky použity a kdo je oprávněný o tom rozhodnout, je pro každý fond sepsán jeho statut. Ve statutu takového fondu můžete jasně vymezit účel a způsoby využití majetku.

Dále se můžete rozhodovat, zda dárcovský fond má být:

  • Trvalý nebo dočasný – tzn. vložený majetek v něm je buď uložen nastálo, investuje se a na konkrétní projekty se rozdělují jen každoroční výnosy anebo se vložený majetek jednorázově či postupně přerozdělí vybrané neziskové organizaci.
  • Pojmenovaný – po vás nebo podle vašeho přání – nejčastěji podle účelu, ke kterému budou prostředky využity.
  • Otevřený nebo uzavřený – tzn. mohou či nemohou se k němu přidat další dárci.

Pro založení fondu je stanovena minimální částka, která musí být do fondu vložena ve výši několika desítek tisíc korun a jejími vkladateli jsou zakladatelé či zakladatel daného fondu. Ti vytváří statut fondu a určují nastavení fondu z hlediska jeho zaměření, mechanismu správy a čerpání darovaných finančních prostředků. Pokud nemáte zájem mít vlastní fond, ale přesto byste rádi podpořil aktivity naší nadace, máte možnost věnovat prostředky do některého z již existujících fondů a spojit tak síly s dalšími dárci. A když by jejich zaměření neodpovídalo vašim představám, můžete prostředky věnovat do tzv. Otevřeného grantového fondu, jehož posláním je usilovat o rozvoj ústecka v nejširším slova smyslu.

Konkrétní informace o možnosti založení fondu při naší nadaci Vám ochotně poskytne Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci, tel.: 475 208 258, email: katka(a)komunitninadace.cz.