Nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových založil Josef Hlávka na základě své závěti datované 25. ledna 1904. Hlávka nadaci odkázal veškerý svůj movitý i nemovitý majetek, který měl v roce 1904 hodnotu 4 655 282 korun, 20 haléřů. Z dobročinného odkazu v závěti Josefa Hlávky vystudovaly tisíce nadaných studentů.

Pokud zvažujete, že byste navázali na kdysi i u nás bohatou mecenášskou tradici a ustanovili nadaci jako dědice části či celého vašeho majetku, je důležité vědět, že od 1. ledna 2014 lze postupovat různými způsoby a to:

  • uzavřením dědické smlouvy mezi vámi a naší nadací;
  • sepsáním závěti ve prospěch naší nadace;
  • a nebo zřízením odkazu.

Pokud nemáte dědice (děti, manžela/manželku, rodiče nebo další příbuzné) a nezanecháte závěť či dědickou smlouvu, dědí po vás stát. Ročně si tak v České republice přijde na bezmála 150 milionů korun.

Legislativa týkající se dědického práva je poměrně složitá, takže se vyplácí poradit se s právníkem či notářem, abyste měli jistotu, že s vaším majetkem bude nakládáno tak, jak byste si přáli.

Pomůžeme Vám

Česká legislativa nově umožňuje v závěti stanovit podmínky nebo účel využití odkázaného majetku.

Jeden ze způsobů, jak zajistit naplňování vaší vůle, je zřídit si ještě za života u nadace fond. Ve statutu takového fondu můžete jasně vymezit účel a způsoby využití majetku a ještě si vyzkoušet, že to dobře funguje. Do zřízeného fondu pak můžete odkázat část dědictví, kterou jste se rozhodli trvale nasměrovat na podporu vybraného tématu.

Konkrétní informace o možnosti založení fondu při naší nadaci Vám ochotně poskytne Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci, tel.: 475 208 258, email: katka(a)komunitninadace.cz.