38 dětí získalo od nás potřebnou podporu pro další vzdělávání

In Novinky by katkavalesova

S přechodem na distanční výuku se naplno ukázalo, kolik dětí je oproti ostatním skutečně znevýhodněno a bohužel i to, že se jejich problémy a rozdíly během posledního roku ještě prohloubily. Pocítili jsme to v nadaci téměř trojnásobným nárůstem zájmu o podporu v programu na pomoc žákům a studentům znevýhodněným při cestě za vzděláním.
Proto jsme rádi, že spolu se společností ARMEX ENERGY, můžeme v tuto chvíli pomoci 38 mladým lidem převážně z Ústeckého kraje, kterým jsme v minulých dnech předali 23 notebooků pro školní účely a rozdělíme mezi ně v následujících dnech dalších 134 000 Kč na nejnutnější školní výdaje pro nový školní rok 2021/2022.
Potvrdilo se nám zároveň, že v těžkých časech je důležitá spolupráce. A proto moc děkujeme za darovanou počítačovou techniku společnosti Česko.Digital spravující projekt Učíme online a Nadačnímu fondu pomoci – Karla Janečka a za finanční prostředky společnostem ARMEX ENERGY, AZM CONSULT, dárcovskému fondu Miroslava Dušánka a dalším drobným místním dárcům.
Kompletní informace najdete zde.